Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Negativní vliv deprese na schopnost se učit a úspěšnost v zaměstnání

Deprese v mladém věku může způsobit dlouhodobé nebo dokonce trvalé poškození. Studenti, kteří trpí depresí, zjišťují, bez ohledu na svůj věk, že jen stěží průměrně fungují ve škole nebo ve společnosti.

Starší studenti a dospělí s mírnými až velmi vážnými depresivními stavy běžně vynechávají i několikadenní pracovní proces. Deprese brání studentům v úspěšném ukončení studia a ztěžuje jim možnost získat a udržet si práci v dospělém věku. A pokud si i práci najdou, obvykle podávají jen slabé výkony. Neschopnost pracovat a neuspokojivé výsledky následně ovlivňují jejich současné zaměstnání i vyhlídky do budoucna.

Naneštěstí, v současné společnosti se deprese u mladých lidí vyskytuje stále častěji. Čím je osoba, kterou postihne deprese, mladší, tím je vyšší i pravděpodobnost, že se sníží její schopnost učit se a v budoucnu úspěšně zvládat zaměstnání.

Z pěti set testovaných třicetiletých osob trpících depresí až 43 % uvedlo, že prodělalo depresi před dovršením dvacátého druhého roku života anebo je postihla už v dětství. U žen a mužů, kteří prožili depresi v raném věku, byla vyšší pravděpodobnost, že se nikdy neprovdají a neožení, a nižší pravděpodobnost, že ukončí vysokoškolská studia. Přitom ženy s depresí prožitou v dětství měly o 50 % nižší pravděpodobnost, že dosáhnou vysokoškolského vzdělání než ženy s depresí v pozdějším věku. To pravděpodobně omezilo nejen jejich výběr zaměstnání, ale také jejich roční výdělek před dovršením třiceti let. Jak je vidět, hledání příčin a přiměřená léčba deprese je ještě důležitější, objeví-li se v mladém věku.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 6745
Datum: 4. 2. 2009