Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Nadměrné umývání rukou může být příznakem duševní choroby

Obsedantně-kompulzivní porucha (OKP) má dva zcela jasné projevy – obsesi a kompulzi. Klasickým příkladem je abnormální strach z bakterií, který se projevuje opakovaným nadměrným umýváním rukou, které přesahuje obvyklou hygienickou péči.

Strach z bakterií je obsese a opakované mytí rukou kompulze, tedy nutkání k určitému jednání. Rušivou obsesi vnímá člověk jako problém, který musí být vyřešen, což jedince nutí k určitému jednání.

Nemluvíme zde o normálních projevech hygieny či snaze o bezpečnost (např. opakované kontrolování, zda jsme zamkli byt). Pokud činnosti spojené s poruchou zaberou alespoň hodinu denně a znepříjemňují život až překážejí, klasifikujeme to jako obsedantně- kompulzivní poruchu. Průběh OKP se u jednotlivých pacientů liší. Klasická behaviorální terapie OKP se nazývá expozice a zabránění reakce. Pacient s OKP, který se podrobuje léčbě, je vystaven (exponován) situaci, která je středem obsese, přičemž je za pomoci vnějšího ovlivňování veden k tomu, abych svůj „obvyklý rituál“ nevykonal.

Co se týče farmaceutických přípravků, jako účinné se ukázaly látky, které zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Patří k nim Anafranil a skupina antidepresiv známých jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Mezi SSRI patří oblíbené léky jako Celexa, Prozac, Luvox, Paxil a Zoloft.

Nedávno vydaná publikace Národního institutu duševního zdraví USA uvádí zajímavá pozorování při léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy. Látky, které zvyšují hladinu serotoninu v mozku, výrazně pomáhají 70 až 80 % pacientů. Výzkumní pracovníci ale považují za „nejúžasnější“ objev, že nelékový způsob léčby pomáhá minimálně ve stejném rozsahu.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 8936
Datum: 15. 3. 2009