Mentální defekty běžné u mladistvých delikventů | Prameny zdraví

Mentální defekty běžné u mladistvých delikventů

Podle výsledků nové studie trpí každý druhý mladistvý delikvent přinejmenším dvěmi mentálními poruchami. Více než deset procent z nich pak trpí jak duševním onemocněním, tak závislostí na drogách.

Mentální defekty běžné u mladistvých delikventů

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Řada programů zaměřených na léčbu duševních poruch se soustředí pouze na jednu, hlavní poruchu. Podle dr. Karen Abramové z Nortwestern University v Illinois je třeba, aby se personál nápravných ústavů pro mladistvé spojil s odborníky na duševní choroby a pokusili se společně pomoci narušené mládeži odstranit problémy, které brání jejímu zařazení do normálního života.

Dr. Abramová spolu s kolegy studovala případy 1 829 mladistvých delikventů ve věku 10 až 18 let. Zajímavé bylo, že u dívek byl výskyt přinejmenším dvou duševních poruch častější než u chlapců. V pozadí je zřejmě skutečnost, že u dívek se nepředpokládá, že by se chovaly „špatně“ a společnost je vůči nim laxnější než vůči chlapcům – takže se do ústavu dostanou pouze tehdy, pokud je porucha (a jejich následné chování) závažnější.

Předchozí studie ukázaly, že až sedmdesát procent mladistvých delikventů trpí aspoň jednou duševní poruchou. Jedná se o mnohem vyšší procento, než je běžné v normální populaci.

Archives of General Psychiatry, November 2003

Počet přečtení: 3 273 Datum: 15. 9. 2007