Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Léčba deprese u starších lidí

S rostoucím průměrným věkem populace stále stoupá i počet starších lidí s depresí, což vyžaduje zvláštní pozornost a léčbu. Jak stárneme, přibývá v našem životě nových stresových faktorů. Umírají milované osoby, děti se osamostatňují, a tak se zvyšuje riziko vzniku deprese.
Rubrika: Léky
|

Není třeba se deprese bát ani se za ni stydět. Moderní léčba geriatrické deprese je bezpečná a účinná. Nejméně 70 až 80 % starších pacientů s nekomplikovanou opakovanou depresí dobře reaguje na soustavnou léčbu moderními léky a behaviorální terapií. Jaké jsou metody léčby starších pacientů s depresí?

Lze říci, že celkové reakce na SSRI u geriatrických pacientů jsou menšího rozsahu než reakce pacientů, kteří se léčí tricyklickými antidepresivy. Mírnější vedlejší účinky SSRI však často zabezpečí vyšší kvalitu života během léčby.

Stresy a ztráty charakteristické pro starší věk jsou často považovány za příčinu menších depresivních epizod, ale pokud se rozvine velká deprese, léčba je nevyhnutelná – a často úspěšná. V jednom výzkumu starších pacientů s velkou depresí, kterým zemřela blízká osoba, měla léčba nortriptylinem spojená s behavioralní terapií 69% úspěšnost.

U starších lidí jsou epizody deprese častější. Souvisejí s nemohoucností a nesou s sebou riziko úmrtí. Podobně jako mladší pacienti, i senioři by měli podstoupit léčbu v rozsahu alespoň čtyř až devíti měsíců. Standardní dlouhodobá léčba léky odstraňuje příznaky deprese u starších lidí stejně jako u dospělých středního věku.

Řešení komplikovaných případů geriatrické deprese je mnohem náročnější. Deprese, kterou způsobuje nižší přívod krve do určitých částí mozku, odolává léčbě antidepresivy a často také vyžaduje agresivnější léčbu. Léčba šoky se v případě starších lidí pokládá za zásah, který zachrání život a snižuje počet úmrtí u pacientů s velkou depresí.

Některé výzkumy uvádějí, že užívání antidepresiv se u obyvatel domovů důchodců pojí se zvýšeným počtem pádů a zlomenin krčku stehenní kosti. Je pozoruhodné, že při prevenci těchto komplikací neobstály SSRI, které mívají méně vedlejších účinků než tricyklická antidepresiva. Působení novějších antidepresiv a souvislost s uvedeným rizikem jejich užívání však ještě nebylo objasněno.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 5108
Datum: 3. 6. 2010