Jste optimisté nebo pesimisté? | Prameny zdraví

Jste optimisté nebo pesimisté?

Znáte příklad se sklenicí vody – je poloplná nebo poloprázdná? Jste optimisté nebo pesimisté? A je váš pohled určen geny, nebo jde o osobní rozhodnutí a nasměrování?

Jste optimisté nebo pesimisté?

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Články

Rozdílnost vnímání je dána především způsobem myšlení, neboť myšlení ovlivňuje emoce, emoce chování a to naše zdraví. Od osmdesátých let minulého století probíhají výzkumy s cílem prohloubit porozumění tomu, jakou roli v posilování zdraví a navozování nemocí hraje chování člověka. A ví se, že negativní myšlení zdraví poškozuje.

Pozitivnímu myšlení se lze naučit

Pesimismus = obecný postoj a přesvědčení, že věci jsou špatné nebo zlé, a budou ještě horší. Optimismus = přivlastnění si přátelského a radostného postoje s důvěrou k životu a nadějí.

Příčiny nepříjemných událostí berou optimisté jako dočasné a přechodné – pesimisté jako dlouhodobé a trvalé. Pesimisté přenášejí zkušenost byť jediného nezdaru v určité oblasti života i na oblasti ostatní a mají tendenci za onen nezdar brát na sebe vinu. To vede k pocitům neschopnosti a nízkého sebevědomí. Optimisté vidí vliv mnoha okolních faktorů a berou život spíše jako součást celku – mají vetší pocit sounáležitosti. Není to tak, že by se nikdy necítili smutní a bezradní nebo že by vždy dosáhli cíle, ale ovládají schopnost rychleji se zotavit z porážky, zklamání a zatěžujících zážitků. Psychologie to popisuje výrazem resilience – nezdolnost, tedy nedat se a bojovat s těžkostmi. Není to nasazení růžových brýlí, ale přijetí reality s nadhledem a vírou.

I v období všeobecné nedůvěry ke všemu a ke všem potřebujeme mít něco pozitivního, za co se můžeme postavit. Nelze přepsat dějiny, změnit to, co se stalo, ale můžeme změnit hodnocení, podívat se na situaci z jiného úhlu, neztratit naději a výhled do budoucna. Kdo změní své nasměrování, může změnit svůj život. Velkým příkladem je zde V. E. Frankl, který napsal knihy „A přece říci životu ano“ a „Vůle ke smyslu“. Orientovat se člověk má nikoliv na to, co nemůže, ale na to, co ještě může – a toho je vždy dost, vždyť ani běžné činnosti našeho těla nejsou samozřejmostí.

Jak optimismus ovlivňuje zdraví

Rychlejší hojení po operaci – optimisté pociťují méně bolesti a lépe se jim hojí rány.

Vyšší schopnost odolávat stresu díky sníženému výdeji stresových hormonů a jen mírným zvýšením tlaku po zátěži. Výzkumy ověřují u optimistů i nižší hladiny cholesterolu.

Lepší fungování imunitního systému – optimisté mají větší počet pomocných T-lymfocytů a imunoglobulinů, mají menší sklon k autoimunitním destruktivním reakcím.

Působí na množství negativních zážitků – i když množství úspěchů a porážek může být stejné jako u pesimistů, jsou jinak zpracovávány. Soustředěnost není na problémy, strach z těžkostí či překážek, nýbrž na naději a hledání cesty k cíli.

Optimismus motivuje lidi ke zdravému způsobu života, pohybu, zdravému způsobu stravování. Optimisté mají více sociální podpory, protože mají více sociálních kontaktů a ty také lépe udržují.

Stavební kameny optimismu

Aby se změnil vzorec myšlení a postojů, potřebujeme velkou porci vytrvalosti a trpělivosti. Žádný člověk se na cestě, kterou nezná, nedostane rychle a přímo k cíli. Musíme být připraveni akceptovat, že při prvním pokusu nebudeme mít úspěch, neboť každá změna a proces učení jsou spojeny s překážkami. Ale čím déle a častěji budeme nový vzorec myšlení a chování praktikovat, tím méně se budeme se starým a nechtěným vzorcem potkávat. Tak tedy trénujte svoji vůli, vyplatí se to.

(1) Pohyb – kdo pravidelně cvičí (procházka, běh, plavání, jízda na kole), ten se cítí lépe, sílí jeho imunitní a kardiovaskulární systém. Je optimističtější, má lepší sebedůvěru, méně strachu a při neúspěchu je méně zdeptán. Pro pohyb jsme stvořeni; nejde o výkon, ale když třikrát týdně půl až jednu hodinu sportujeme, nejlépe v zeleni na čerstvém vzduchu, změníme naše ladění k pozitivnímu.

(2) Vděčnost stimuluje, naladí optimismus. Příliš mnoho přemýšlíme o křivdách, které se nám v životě přihodily, a méně o tom, co se podařilo a za co můžeme být vděčni. Náš mozek má přirozenou náklonnost pamatovat si nebezpečné a negativní emoce; abychom to překonali, musíme se naučit soustředit se na dobré, správné, co šlo dobře a za co můžeme být vděčni. Zkuste si každý den před spaním dát čas a napsat si tři věci, které byly v tomto dnu dobré nebo za něž můžete poděkovat. Toto cvičení posiluje pozitivní myšlení a dobré pocity tak, že se stanou naším každodenním zvykem.

(3) Odpuštění – negativní emoce, které slouží k obraně, jsou silnější než ty pozitivní. Aby se negativní pocity, které vznikly ze zranění, přepsaly, potřebujeme odpuštění. Odpuštění je proces, má více fází, potřebuje čas, ale umožňuje zapojení dobra. Cílem není vymazání zranění, ale připsat mu nový význam, novou nálepku. Jizva zůstává, ale bolest odchází. Odpuštění hojí citová zranění, osvobozuje od negativních emocí a posiluje optimismus.

(4) Péče o vztahy – výzkumy opakovaně dokládají, že šťastní a optimističtí lidé mají stabilnější vztahy k partnerovi a jsou lépe začleněni i do společnosti. Kvalita života jedince a naplnění života jsou ve velké míře závislé na zkušenosti dobrého přátelství. Přátelství a vztahy jsou jádrem a základem všech sociálních kompetencí. Posilují víru v sebe a v jiné a otvírají možnosti rozvoje ve všech oblastech života a na všech jeho úrovních. Pěstujte svůj okruh přátel.

(5) Vyváženost práce a odpočinku – konat uspokojivou práci je úhelným kamenem zdraví a blaha. Pokud výzvy pracovního světa ladí s naší osobní silou a schopnostmi, může se stát, že nás zcela pohltí. Může se stát, že pozitivní emoce, které v nás během práce vznikají a při kterých můžeme na vše okolo a v nás zapomenout, prodlužují náš pracovní čas. Zvlášť když jsme v tzv. pomáhajících profesích, tj. sloužíme jiným a vnímáme se jako součást velkého procesu, naše pohoda stoupá a náš život dostává trvalý, intenzivní smysl. Ale my potřebujeme mezi prací a odpočinkem vyvážený vztah. Pauza, dny odpočinku a volna nejsou ztraceným časem. Naopak, posilují naše zdraví, kreativitu a výkonnost. Smysluplné je pravidelné cvičení v modlitbě a meditaci, oboje posiluje regeneraci a obnovu osobní zásoby vnitřní energie, zvyšuje hodnotu odpočinku zvenčí a v čase vyvolává pozitivní ladění. Při všech aktivitách pečujte především o pravidelný rytmus den/noc.

Optimistický životní postoj

Naše negativní pocity a způsoby chování můžeme pravidelným tréninkem přeprogramovat tak, aby se v nás nastavil optimistický životní postoj. Začněme dnes – vyplatí se to, optimisté jsou zdravější, spokojenější a žijí déle. Optimismus, radost a humor jsou geniální možnosti, které lidé mají, aby překonali úzkosti, těžkosti, zklamání a denní starosti se svými dispozicemi.

Život je dar, jedinečný dar od laskavého, milujícího Boha. A to negativní, co nás postihuje? To nebude ani popřeno, ani zmenšeno nebo zlehčeno. Ano, na našem světě je utrpení, věci, které jsou nepochopitelné, zdají se být nepřijatelné – ale jednoho dne budou všechny otázky zodpovězeny.

A do té doby platí: život vědomě utvářet, svěžím, vděčným okem se dívat na život jako na štěstí, které nás potkává, a vydržet, když naše cesta vede těžkou dobou.

Jana Krynská, Advent

Počet přečtení: 894 Datum: 1. 11. 2021