Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jaký je váš postoj ke drogám a narkotikům?

To jsou chemické substance, které lidé napřed požívají proto, že jim přinesou zvýšení jejich výkonů nebo příjemný pocit opojení nebo mají jiný žádoucí psychologický účinek. Někdy dokonce stačí, že se lidem zdá, že tento žádoucí účinek mají. Problém je ovšem v tom, že narkotika - drogy jsou návykové.
Rubrika: Drogy
|
Typ článku: Rady lékaře

Lidé je napřed berou dobrovolně, ale pak se na ně stanou závislými a při přerušení jejich příjmu mají nesmírné obtíže, trpí tzv. abstinenčním syndromem. Lidé tedy narkotika - drogy nakonec berou proto, aby netrpěli z jejich nepřítomnosti. V podstatě je jediná cesta, jak zajistit, abychom se nestali narkomany, abychom se nestali závislými na droze. To znamená, uvědomit si toto všechno a nikdy drogu nepoužívat. Jen jsem to napsal, uvědomuji si, že to vůbec není jednoduché. Mám tím na mysli alkohol. To je také droga, má spoustu nebezpečných důsledků a přesto ji alespoň občas za život požívá naprostá většina občanů.

U ve společnosti přijatých a dlouhodobě absolutně legálních drog je těžko tento zásadní přístup dosáhnout. Společensky přijaté drogy jsou tři - alkohol, tabák, kofein (to je ovšem velmi slabá droga).

U ostatních, to je u nelegálních drog, jak z právních, tak ze zdravotních důvodů existuje jediná rozumná cesta, nikdy a za žádných okolností je neužívat. U mnohých z nich je nebezpečí návyku nesmírné. Z lidí, kteří je začali požívat, často naprostá většina končí jako úplné trosky. Zničí si život svůj a ublíží i lidem jim nejbližším. Uvědomme si, jak mnoho zločinů narkomani páchají a jak mnoho zločinů páchají obchodníci s drogami a rozhodněme se, zda se chceme na tom podílet.

A uvědomme si, že jakmile začneme jednou požívat nějakou drogu (a to zvláště některou velmi účinnou nelegální drogu), tak nemáme nejmenší jistotu, zda u nás nepropukne dlouhodobá závislost a zda se ještě vůbec někdy budeme schopni této závislosti zbavit. Jedním z nebezpečí, které představují léčiva, je to, že některá z nich jsou také drogy. Návyk na ně sice vzniká pomalu, ale pozvolna vytvořená závislost může být velice silná a těžko překonatelná.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 3064
Datum: 25. 4. 2010