Jaké jsou rozdíly mezi biopotravinami a běžně nabízenými potravinami (tzv. konvenčními potravinami)? | Prameny zdraví

Jaké jsou rozdíly mezi biopotravinami a běžně nabízenými potravinami (tzv. konvenčními potravinami)?

Základním rozdílem je původ, respektive způsob produkce a zpracování. Biopotraviny musí splňovat stejné hygienické normy stanovené pro potraviny obecně. Navíc však mají určitou přidanou hodnotu, která spočívá v tom, že jejich producenti hospodaří způsobem šetrným a příznivým k životnímu prostředí, ke zvířatům a k půdě.

Jaké jsou rozdíly mezi biopotravinami a běžně nabízenými potravinami (tzv. konvenčními potravinami)?

Rubrika: BIO | Typ článku: Poradna výživy

Dále se biopotraviny liší značením. České biopotraviny jsou na obale označeny jednotným logem BIO - pruhovanou zelenou zebrou, tzv. biozebrou

Biopotraviny se odlišují i místem prodeje. Najdeme zejména ve specializovaných prodejnách, v obchodech se zdravou výživou, v malé míře v některých obchodních řetězcích a jen okrajově v běžných samoobsluhách. Lze je nakupovat i ze dvora, tj. přímo z ekofarmy.

Rozdíl oproti konvenčním potravinám je dále jistě v chuti a zejména ve vlivu na životní prostředí.Každý rok je na světě vyrobeno a aplikováno na zemědělské rostliny 2,5 milionu tun pesticidů. Od roku 1993 spotřeba jedovatých pesticidů v ČR vzrostla o 40 %!

Dnešní konvenční zemědělství přispívá ke znečištění ekosystému, k půdní erozi, k zániku některých rostlinných a živočišných druhů. Zbytky hnojiv a postřiků zůstávají dlouhodobě v půdě a hromadí se v potravinách. Britská ornitologická společnost zjistila, že na ekofarmách se vyskytuje o 40% více ptáků, 2x více motýlů a 5x více planých polních rostlin. (The Biodiversity Benefits of Organic Farming, Soil Association 2000)

Biopotraviny se liší od konvenčních potravin i vlivem na zdraví a cenou.

Z brožurky o biopotravinách vydané v roce 2004 organizací pro ochranu spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Pro-Bio Liga.

Počet přečtení: 3 796 Datum: 10. 9. 2009