Jak si udržet mládí 2/ | Prameny zdraví

Jak si udržet mládí 2/

Omezení příjmu kalorií myší a krys nejrůznějšího věku o 20-40 % pod hladinu, kterou by zvířata ráda konzumovala, významně zpomalovalo proces stárnutí. Pokusná zvířata žila až o 50 % déle, trpěla méně onemocněními typickými pro stáří a jejich tkáně se nacházely v lepším stavu.

Jak si udržet mládí 2/

Rubrika: Dlouhověkost | Typ článku: Články

V pozadí tohoto mechanismu proti stárnutí jsou zřejmě změny ve způsobu, jakým tělo metabolizuje uhlohydráty.

Prodloužení života v důsledku omezení kalorií znamená pro přežití zvířat adaptivní výhodu. Je-li příjem kalorií nadměrný, fyziologické priority jsou nastaveny směrem k růstu těla a zajištění reprodukce, spíše než směrem k zajištění vytrvalosti a dlouhověkosti. K opačnému jevu dochází, když je nedostatek potravy - aby se zajistilo, že přežije dostatek jedinců, kteří budou za zlepšených podmínek schopni celou populaci znovu obnovit. Jinými slovy, během hladomoru nebo sucha, aby nedošlo k vyhynutí, jsou rozmnožovací schopnosti omezeny a stárnutí zpomaleno, aby docházelo k pozdějšímu konci reprodukčního období - než je opět dostatek potravy.

U lidí může být účinek příjmu kalorií stejný. Konečná výška a váha člověka je určena jeho kalorickým příjmem. Množství kalorií zkonzumované během let dospívání hraje rozhodující roli pro dosažení dospělé výšky a současný příjem kalorií u člověka určuje množství tuku v jeho těle (resp. jeho váhu). Muži, kteří měří maximálně 175 centimetrů žijí o 7,46 roku déle než muži, kteří měří minimálně 183 centimetrů. Muži, kteří váží méně než 64 kilogramy, žijí o 7,72 roku déle než muži, kteří váží více než 91 kilogramů (Bull World Health Organ 70:259,1992). Větší nemusí tedy nutně znamenat lepší.

Strava a životní styl jsou klíčem k úspěšnému stárnutí

Hlavním problémem s omezováním kalorií je, že hlad skutečně bolí a dlouhodobě tak dokáže tento přístup praktikovat jen malý počet stoických lidí. Existuje však způsob, jak omezit svůj kalorický příjem a vyhnout se přitom hladu. Řešením je konzumování stravy, která obsahuje málo tuku a hodně uhlohydrátů a je založena na nerafinovaných rostlinných potravinách. V klasické studii publikované v roce 1987 v American Journal of Clinical Nutrition byla podávána zkoumaným osobám (vždy po dva týdny) strava, která obsahovala 15-20 % tuku, 30-35 % tuku a 45-50 % tuku. Jídelníčky byly podobné, co se týká chuti a vzhledu, ale lišily se množstvím ingredienci s vysokým obsahem tuku. Spontánní příjem energie byl u těchto tří diet (ve stejném pořadí od nejméně tučné po nejvíce tučnou) 2 087 kalorií, 2 353 kalorií a 2 714 kalorií. To ukazuje, že bez toho, že byste museli trpět hladem i bez vynaložení nějakého úsilí můžete nízkotučnou stravou omezit množství přijímaných kalorií.

Ta samá strava, je-li založena na škrobovinách (obiloviny, brambory) s přídavkem čerstvého ovoce a zeleniny, minimalizuje příjem toxinů, jako jsou tuk, sůl, živočišné bílkoviny, cholesterol a volné radikály, a maximalizuje příjem živin, antioxidantů a dalších fytolátek, které napomáhají tomu, abychom vypadali mladší, cítili se výborně a naše výkonnost byla stoprocentní. Není nerozumné očekávat, že v průměru lze takto prodloužit život každého o 5-10 funkčních a užitečných let (Proc Natl Acad Sci USA 78:7124, 1981). Nyní je průměrná doba života v USA u mužů 72,5 roku a u žen 79,3 roku. Pokud přejdeme na stravu založenou na rostlinné stravě, můžeme tak překonat i hodnoty dosahované v Japonsku, kde se průměrný muž dožívá 79,5 roku a průměrná žena 82,5 roku.

Jak zvrátit stárnutí kůže

V některých studiích se ukázalo, že terapie estrogenem dokáže zvýšit tloušťku kůže, snížit suchost kůže (i vlasů) a zabránit její atrofii (Theropie 51:67, 1996). To vede k hladší kůži, která má méně vrásek. Nezdá se, že by HRT terapie dokázala mnoho udělat u vrásčité kůže kuřáků (Maturitas 29:75, 1998). HRT terapie působí pozitivně tím, že zpomaluje proces ztráty pružnosti kůže, který se dostavuje po menopauze.

Krém, který obsahuje derivát vitamínu A a prodává se jako Retin-A, je velmi účinným prostředkem proti stárnutí kůži, na snižování tvorby vrásek a odstraňování tmavých, nepravidelných skvrn (J Am Acad Dermatol 26:215, 1992). Účinným a bezpečným přípravkem je krém obsahující 0,05 % tretinoinu.

Alfahydroxiacids, "krémy na vrásky", zlepšují pružnost kůže tváře a vyhlazují drobné vrásky, lze je koupit bez předpisu. Jsou obsaženy v řadě hydratačních krémů určených k péči o pokožku tváře.

Hluboký chemický peeling může odstranit škody způsobené nadměrným vystavením slunečnímu záření i změny způsobené věkem.

Injekce toxinu botulismu do svalů pod vrásčitou kůží paralyzují nervy vedoucí do kůže a způsobují tak, že pokožka se uvolní a vrásky mizí, účinek trvá asi šest měsíců (Plast Reconstr Surg 94:94, 1994). Tato technika se užívá zvláště k vyhlazování vrásek čela a vrásek okolo očí.

Prekancerózní a kancerózní léze lze odstranit léky proti rakovině (5-fluorouracil, Efudex), tekutým dusíkem a pomocí odoperování vrchních vrstev kůže s využitím laseru.

Plastická chirurgie dokáže vyhladit zvrásněnou kůži jejím mechanickým přetažením přes lebku. Lze takto odstranit váčky pod očima i pod bradou a dosáhnout mladistvějšího a atraktivnějšího vzhledu.

Po celá staletí se používají proti stárnutí nejrůznější směsi organického i anorganického původu. Normální stárnutí je výsledkem mnoha mechanismů, které působí na molekulární, tkáňové i orgánové rovině. V procesu stárnutí hraje roli několik set genů. Je proto velmi nepravděpodobné, že jediný prostředek by dokázal zvrátit všechny tyto procesy a podstatně prodloužit dobu života.

Melatonin

Melatonin hraje roli v náladě, spánku, sexuálním chování, při reprodukci, imunitních funkcích i v cirkadiálním rytmu. Rovněž zpomaluje stárnutí tím, že vychytává volné radikály (Biochem Pharmacol 56:1265,1998). Nejvyšších hodnot dosahujeme za normálního spánku. V průběhu stárnutí dochází k jednoznačnému poklesu nejvyšších hodnot melatoninu dosahovaných v noci. Myši, kterým byl v noci podáván společně s vodou melatonin, žily podstatně déle (Proc Natl Acad Sci USA 91:787,1994).

Česnek

Při pokusech na krysách se ukázalo, že česnek brání atrofii mozku, může tak působit proti stárnutí (Exp Gerontol 32:149,1997).

DHEA

DHEA je zkratka pro dehydroepiandrosteron, což je hormon, který se vytváří ve žlázách nadledvinek. V průběhu lidského života jeho hodnoty prudce klesají, mezi 20 a 24 roky věku je jeho průměrná hodnota u mužů asi 3 470 ng/ml, ale u mužů starších sedmdesáti let je to již jen 670 ng/ml. U žen klesají hladiny z 2 470 ng/ml na 450 ng/ml (J Clin Endocrinol Metab 59:551,1984). Tento hormon může mít účinky jako testosteron (androgenní) i jako estrogen.

Jeho vysoká hladina zřejmě chrání proti rakovině prsu u žen před menopauzou, ale naopak zvyšuje riziko této rakoviny u žen po menopauze (Cancer Res 55:4870,1995). Bylo zjištěno, že svalová síla vzrůstá se zvyšující se DHEA (Biol Psychiatry 30:371,1991). V současné době však není ještě dost poznatků, které by potvrzovaly, že DHEA dokáže nějak významně ovlivnit onemocnění, která doprovázejí stárnutí. Jak opice stárnou, jejich hladina DHEA se snižuje. Omezení kalorií, které prodlužuje život hlodavců a zpomaluje u laboratorních zvířat proces stárnutí, zpomaluje klesání hladiny DHEA.

Antioxidanty

Jak stárneme, jsme vystaveni oxidačnímu poškození od volných radikálů nalézajících se v naší potravě a od normálního metabolismu, který udržuje život. Volné radikály jsou vysoce aktivní látky, které poškozují bílkoviny a DNA. Tělo disponuje několika mechanismy sloužícími k detoxifikaci volných radikálů, mezi ně patří enzymy (superoxide dysmutase, catalase, glutathionin) a vitamíny (E, C a beta karoten). Mnozí lidé interpretují tyto poznatky tak, že by měli užívat doplňky antioxidantů, ale bezpečnějším a účinnějším přístupem je intervence stravou. Zvýšená spotřeba ovoce a zeleniny prokazatelně zvyšuje antioxidační kapacitu lidského těla (Am J Clin Nutr 68:1081,1998).

John McDougall, M.D.

Počet přečtení: 4 192 Datum: 27. 11. 2007