Hlídejte si dobu spánku | Prameny zdraví

Hlídejte si dobu spánku

Výsledky nové studie ukázaly souvislost mezi krátkou dobou spánku a vysokým krevním tlakem. Výzkumníci analyzovali data od 4 810 účastníků – ve věku od 32 do 59 let – po dobu deseti let.

Hlídejte si dobu spánku

Rubrika: Spánek | Typ článku: Studie

 

U těch, kteří spali maximálně pět hodin, bylo více než dvojnásobné riziko onemocnění hypertenzí ve srovnání s těmi, kteří spali doporučovaných sedm až osm hodin. Delší spánek než osmihodinový však nepřinášel žádný prospěch.

Za normálních okolností během spánku klesá jak tepová frekvence, tak krevní tlak. Pokud se někomu dlouhodobě nedostává dostatku spánku, průměrný výkon srdce se zvyšuje, což může mít za následek změny na srdci i v cévách.

Dr. James E. Gangwisch, vedoucí studie vypracované na Columbia University Medical Center, říká: „Plnohodnotný spánek je pro dobré zdraví velmi důležitý.“

Tufts University Health & Nutrition Letter

Počet přečtení: 2 757 Datum: 8. 12. 2009