Fyzická nemohoucnost předpovědním faktorem zvýšené úmrtnosti starších osob | Prameny zdraví

Fyzická nemohoucnost předpovědním faktorem zvýšené úmrtnosti starších osob

Vědci z Londýnské univerzity analyzovali 28 studií, které zkoumaly, jak je aspoň jedno z měřítek fyzických schopností (síla stisku, rychlost chůze a rychlost vstávání ze židle) spojeno se zvýšenou úmrtností u starších lidí.

Fyzická nemohoucnost předpovědním faktorem zvýšené úmrtnosti starších osob

Rubrika: Dlouhověkost | Typ článku: Studie

Zjistili, že slabší síla stisku ruky, pomalejší rychlost chůze a zdlouhavější vstávání ze židle jsou spojeny se zvýšenou úmrtností. Například ti, kteří spadali mezi čtvrtinu účastníků studií s nejslabší silou stisku, byli vystaveni více než 1,5x vyššímu riziku úmrtí v porovnání se čtvrtinou lidí s největší silou stisku ruky.

Dostatek pohybu, včetně silových cvičení, se tedy vyplatí - co v mládí zaseješ, ve stáří jako když najdeš.

BMJ 2010; 341:c4467

Počet přečtení: 3 195 Datum: 24. 12. 2013