Doplňky vitamínů D mohou přispívat k pádům a zlomeninám | Prameny zdraví

Doplňky vitamínů D mohou přispívat k pádům a zlomeninám

Mnoho lidí naslouchá radám lékařů, aby užívali doplňky vitamínu D, chtějí-li mít silné kosti. Studie publikovaná v Journal of the American Medical Association však přinesla překvapivý poznatek.

Doplňky vitamínů D mohou přispívat k pádům a zlomeninám

Rubrika: Vitamíny a minerály | Typ článku: Studie

Vědci rozdělili 2 256 zdravých žen ve věku od 70 let výše do dvou skupin. Po dobu 3-5 let užily ženy v jedné skupině doplněk vitamínu jednou za rok na podzim jednorázově velkou dávku (500 tis. MJ) vitamínu D. Ženy ve druhé skupině dostaly placebo.

Ženy ve skupině užívající vitamín D zakoušely více pádů a měly více zlomenin krčku. K většině pádů a zlomenin došlo ve třech měsících následujících po podání vitamínu D.

Je tedy stále zřejmé, že nejlepší prevenci zlomenin krčku je vystavení se přirozenému zdroji vitamínu D, tedy slunečnímu svitu, a to pokud možno v průběhu celého roku, plus dostatek pohybu.

JAMA 2010;303(18):1815-1822

Počet přečtení: 3 256 Datum: 20. 6. 2013