Co znamená značka Fair Trade? | Prameny zdraví

Co znamená značka Fair Trade?

Na některých biopotravinách, např. na čokoládě, kakau nebo kávě, může spotřebitel najít značku „Fair Trade“, což v překladu znamená spravedlivý obchod.

Co znamená značka Fair Trade?

Rubrika: BIO | Typ článku: Poradna výživy

Fair trade je celosvětové hnutí, které se do mezinárodního obchodu snaží vrátit základní etická pravidla. Má své přesné standardy a označení. Odstraňuje dětsko práci, dává možnost spravedlivého výdělku, zlepšuje přístup k základnímu vzdělávání, šetří přírodní zdroje.

Více informací naleznete na www.fairtrade.cz. Projekt Fair Trade vznikl jako boj proti vykořisťování lidí a přírody v 21. století.

Z brožurky o biopotravinách vydané v roce 2004 organizací pro ochranu spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Pro-Bio Liga.

Počet přečtení: 3 063 Datum: 9. 9. 2009