Zpráva WHO doporučuje snížit množství soli | Prameny zdraví

Zpráva WHO doporučuje snížit množství soli

Podle představitelů WHO (Světové zdravotnické organizace) by mohly kroky vlád jednotlivých zemí zaměřené na snížení množství soli v potravinách spolu s dalšími opatřeními na snížení krevního tlaku a cholesterolu přinést redukci celosvětového výskytu kardiovaskulárních onemocnění až o 50 %.

Zpráva WHO doporučuje snížit množství soli

Rubrika: Stravování | Typ článku: Studie

Odborníci z WHO odhadují, že veřejné informační kampaně spolu s legislativou omezující množství soli v potravinách vyráběných potravinářským průmyslem v kombinaci s úsilím jednotlivců zaměřeným na snížení tlaku a krevního cholesterolu pomohou snížit výskyt infarktů a mozkových mrtvic ve všech částech světa.

Mezinárodní tým se snažil postihnout efektivnost celkem sedmnácti různých opatření v kombinaci s co nejnižšími náklady. Jako nejúčinnější opatření se z tohoto pohledu ukázala právě změna legislativy, která by měla být iniciována vládami jednotlivých zemí.

The Lancet 2003;361:717-725

 

Počet přečtení: 2 924 Datum: 10. 6. 2006