Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Změna tradiční stravy podávané ve školních jídelnách, v armádě, téměř v každé restauraci a skoro u každého rodinného jídelního stolu naráží na značný odpor. Proč to trvá tak dlouho, než rady o správné stravě přijme široká veřejnost?

Jedním z pádných důvodů je osobní zaujatost pracovníků ve zdravotnictví. Většina dietologů, lékařů i dalších zdravotnických pracovníků ještě stále jí jídla obsahující hodně tuku a cholesterolu – tedy tu samou stravu, která je lékařskými poznatky zavrhována.
Rubrika: Stravování
|
Typ článku: Rady lékaře

Například členové Heart Association (Společnost pro nemoci srdce) nadále servírují na svých výročních zasedáních a při svých akcích na získávání sponzorů hovězí maso, máslo, sýry a zmrzlinu. Je to důkazem, že neberou vážně svá vlastní doporučení – a posledních osmdesát let vědeckého výzkumu srdečního onemocnění. Představte si setkání Lung Association (Společnost pro plicní onemocnění), kde by každému hostu byl na banketu jako pozornost poskytnut balíček cigaret a popelník! Takové odporující si chování má závažný vliv na politiku, která formuje zdraví našeho národa.

Situace se zlepší, až bude věnován značný čas i značné úsilí všeobecné informovanosti. Dokud se nezmění k lepšímu strava a životní styl těch, kteří jsou v oblasti zdraví autoritami, nedojde ke skutečnému pokroku. V roce 1950, před vydáním Surgeon General Report on Smoking (Zprávy ministerstva zdravotnictví o kouření), kouřilo jen 48 % populace. To znamená, že polovina lidí byla v pozici, kdy mohla z nezaujatého hlediska vidět škodlivé účinky kouření. Stravu s vysokým obsahem tuku a cholesterolu dnes jí prakticky každý. Z tohoto důvodu je jen velmi málo lidí, kteří chápou, jak vážné jsou následky současných stravovacích návyků, a znají příjemnou alternativu této stravy. Musíme si rovněž uvědomit, že potravinářský průmysl je mnohokrát větší, mocnější a vlivnější než tabákový průmysl. Buďte proto rád, že jste poznal, jak se věci ve skutečnosti mají, a že můžete jako jeden z prvních učinit efektivní změny ve stravě své a své rodiny. Víc toho pro změnu ve společnosti podniknout nemůžete.

Vědecký výzkum již přes osmdesát let varuje před negativním dopadem stravy založené na potravinách živočišného původu. Potravinářský průmysl, který nás vytrvale zásobuje potravinami lahodícími naší chuti, to však stále odmítá uznat. Mnozí začínáme přijímat tato fakta; jde nám o naše zdraví a pro jeho zlepšení chceme něco udělat. Učíme se, že k udržení zdraví nevedou rychlé kúry v podobě prášků, infuzí či chirurgických zákroků. Rozumní lidé si chtějí své zdraví uchovat tím, že změní k lepšímu své stravování a způsob života. Do našeho povědomí se dostává pohyb v podobě chůze či joggingu, ježdění na kole či dokonce tancování. Všimněte si, kolik lidí se stravuje u salátových barů a vyžaduje celozrnné pečivo. A pozorujte, jak na to reaguje průmysl výroby potravin rychlého občerstvení. Tento průmysl zjistil, že může vydělat na tom, když bude prodávat věci, které lidem pomohou žít zdravějším a produktivnějším životem. Možná že motivací průmyslu je vyzískat z toho co nejvíce peněz, tentokrát to však může být ve prospěch zdraví.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 1883
Datum: 13. 1. 2009