Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Zdravé těhotenství

Vyvíjející se plod ohrožují mnohé škodlivé látky z okolního prostředí, které mají tendenci nacházet se ve vyšších koncentracích v živočišných potravinách než v rostlinných potravinách.
Rubrika: Zdraví ženy
|
Typ článku: Články

Jakmile jsou jednou matkou spolknuty, škodliviny z okolního prostředí mohou poškodit genetický materiál, neboli DNA, v buňkách vyvíjejícího se dítěte, což způsobuje širokou škálu porodních defektů. Vědci vědí, že takové defekty tvoří většinu postižení u dětí na celém světě a jsou hlavní příčinou dětské úmrtnosti v rozvinutých zemích.

I když je několik způsobů, jakými mohou tyto toxické chemikálie vniknou do těla ženy, mezi ně patří např. plíce, pokožka a ústa, jídlo, které jíme, je zdaleka největším zdrojem chemické útoku na rozvíjející se zárodek. Hlavním nositelem takových toxických chemických látek je dietní tuk, zvláště tuk, který pochází z masa, mléčných výrobků, vajec a ryb.

Pasoucí se zvěř se živí rostlinami a pije vodu, které jsou znečištěny průmyslovými jedy. Takové toxiny obvykle pocházejí ze znečištěných řek, z půdy, z deště anebo odpadu z farmy. Jakmile zvířata sežerou trávu a další kontaminované rostliny, tyto jedovaté látky se začnou akumulovat v jejich tukových buňkách - těch samých tukových buňkách, které později konzumují lidé v podobě masa nebo mléčných výrobků.

K podobnému sledu událostí dochází u ryb, které plavou ve znečištěných jezerech, řekách či ve znečištěných oblastech oceánů. Ryby, které plavou v jedovatých vodách polykají toxiny, které se akumulují v jejich tukových tkáních.

Nedávná studie zjistila, že děti školního věku v Michiganu, které byly vystaveny nízkým hladinám polychlorovaných bifenylů (PCB), zatímco se nacházely v děloze, měly průměrně o 6,2 bodů nižší IQ. Ženy, které za šest let snědly nejméně dvanáct kilogramů lososů nebo pstruhů z Michiganského jezera, měly děti se sníženou hladinou IQ a doprovodným postižením v oblasti celkové intelektuální kapacity, krátkodobé i dlouhodobé paměti a schopnosti soustředit se a udržet pozornost. Takové chemické látky poškozují nervový systém vyvíjejícího se dítěte.

PCB jsou v USA zakázány již od sedmdesátých let, ale jejich rezidua přetrvávají v životním prostředí a nalézají cestu do potravinových zdrojů. Tučné ryby jsou hlavním zdrojem vystavení člověka PCB. Dalšími významnými zdroji těchto vysoce toxických chemikálií jsou mléčné výrobky a maso.

Chemické ohrožení

Chemikálie ze životního prostředí mohou být zodpovědné za rozvojové abnormality v pohlavní charakteristice malých chlapců. Podle článku publikovaného ve vydání časopisu Lancet z května roku 1993: „Výskyt narušeného vývoje mužských pohlavních orgánů se v posledních 30 až 50 letech více než zdvojnásobil, přičemž množství spermií pokleslo na polovinu".

Jak objem semene, tak množství spermií poklesly, zatímco ve statistikách vidíme nárůst takových postižení, jako je rakovina varlat, poškození dělohy a nesestoupení varlat do šourku (kryptochidismus).

Vědci se domnívají, že v pozadí takových abnormalit jsou látky typu estrogenu, které se nalézají v našem životním prostředí. Tento svůj názor opírají o fakt, že podobné abnormality byly pozorovány u synů narozených ženám, kterým byly během těhotenství podávány složky estrogenu DES. Existují vydatné zdroje estrogenů ze životního prostředí, včetně krav, které i nadále dávají mléko, i když jsou březí. Jejich březost má za následek vysoké hladiny estrogenu (estrone sulfate), které jsou vylučovány do jejich mléka.

DES a další syntetické estrogeny byly navíc široce užívány průmyslem výroby hovězího dobytka za účelem napomáhání přírůstků na váze, a to po dobu více než třiceti let. Během prvních dvaceti let jejich užívání nebyla rozpoznána rizika, která pro člověka představují. Mnohé chemické látky typu estrogenu, jako dioxiny, se nalézají v životním prostředí, kde si nalézají svoji cestu k člověku prostřednictvím potravinového řetězce.

Škodlivá aditiva v potravinách

Látky, které bývají za nějakým účelem vkládány do potravin, rovněž představují významné riziko pro ještě nenarozené dítě. Nejběžnější forma rakoviny mozku u malých dětí, známá jako astrocytoma, bývá dávána do spojitosti s matčinou spotřebou uzeného masa obsahujícího nitrosamine. Rakovina mozku má na svědomí asi jednu z pěti rakovin u dětí. Výzkum odhalil, že konzumace zeleniny, ovoce a ovocných šťáv chrání před rozvojem rakoviny mozku.

Alkohol

Spotřeba alkoholu během těhotenství zvyšuje, jak se ukazuje, riziko spontánního porodu, zpoždění růstu, nízké porodní váhy, vrozených vad, emocionálních, mentálních vad, poruch chování a úmrtí.

Fetální alkoholový syndrom je zvláštním postižením, ke kterému dochází u dětí matek alkoholiček; toto postižení brání normálnímu rozvoji a vývinu a je charakterizováno defekty, jako je hladký horní ret, nenormální vývin kloubů a poruchy srdce. Jedna studie těhotných žen, které byly těžkými alkoholičkami, zjistila, že jedna třetina jejich dětí trpěla tímto syndromem a u další třetiny byly jeho projevy mírnější. Pouze třetinu dětí bylo možno označit za normální.

I při mírném pití - jeden až tři alkoholické nápoje denně v průběhu prvního trimestru - lze zaznamenat některé abnormality. Účinky nárazového pití nejsou známy.

Těhotné ženy, které pijí alkoholické nápoje, můžete potkat daleko častěji, než si myslíte. Jedna studie hlásila, že 38 procent všech žen konzumuje během těhotenství alkoholické nápoje.

Kofein

Studie na Johns Hopkins University zjistila, že ženy, které konzumovaly denně více než 300 mg kofeinu (více než tři šálky běžné kávy nebo osm limonád s obsahem kofeinu), si tím snižovaly pravděpodobnost, že otěhotní o 26 procent. V průměru platí, že pár má šanci na otěhotnění ve výši asi 20 procent každý měsíc; při spotřebě kávy u ženy se tato naděje snižuje na 15 procent.

Příjem kofeinu před těhotenstvím a v jeho průběhu dvakrát zvyšuje riziko spontánního potravu; tyto poznatky potvrzují i studie na zvířatech. Riziko je vyšší, je-li kofein konzumován během těhotenství, spíše než před ním. V současné době není mnoho výzkumu, který by dával do souvislosti spotřebu kofeinu s vrozenými vývojovými vadami, existuje však určitá souvislost se zpožděním vývinu plodu v děloze.

Cigarety

Vědci zjistili, že kuřačky mají o 15 až 20 procent nižší pravděpodobnost, že přijdou do jiného stavu, a to nezávisle na tom, jak mnoho kofeinu vypily. Jiná studie na čtyřech tisících párů, která porovnávala kuřáky s nekuřáky, zjistila, že průměrná doba, kterou trvalo u nekuřáků, než došlo k početí, byla 2,6 měsíců. Ti, kteří kouřili více než deset cigaret denně potřebovali k početí čtyři měsíce.

Účinky kouření cigaret lze sledovat v každém trimestru těhotenství, od zvýšeného rizika spontánních potratů v prvním trimestru ke zvýšenému výskytu předčasných porodů a sníženým porodním vahám v posledním trimestru. Nikotin způsobuje stažení krevních cév vedoucích do dělohy a možná i pupeční šňůry, kromě toho vzniká při kouření kysličník uhelnatý. Tyto účinky se kombinují a mají za následek zpožděný vývin plodu.

V průběhu dějin, a dokonce i dnes, se rodily děti ženám, které jedly stravu založenou na řadě škrobovitých zelenin, bez jakýchkoliv mléčných výrobků a s minimem masa. Bohaté potraviny, včetně tmavého masa, drůbeže, ryb a rafinovaných produktů, se vždy jedly pouze jako doplněk anebo byly omezeny na zvláštní příležitosti. Výše zmíněná strava dodává jak dítěti, tak matce, hojnost živin, což je základnou pro dobré zdraví.

Těhotenství je normální stav, není to stav chorobný. Tělo těhotné ženy prochází řadou přirozených přizpůsobení, tak aby bylo schopno zajistit výživu a růst a vývin plodu a současně připravilo matku na kojení.

Při stravě založené na škrobech se dostává tělu daleko většího množství uhlohydrátů, vitamínů, minerálů, fytolátek a vlákniny. Získáte také hojnost rostlinných bílkovin, současně pouze malá množství tuku a žádný cholesterol.

Váš přírůstek na váze bude optimální, nebudete mít nadváhu ani se nestanete obézní, a tento přírůstek po porodu rychle ztratíte. Během těhotenství se budete cítit dobře, nebudete strádat širokou škálou chronických problémů, včetně vysokého krevního tlaku, cukrovky, únavy a zácpy.

Z knihy dr. Johna McDougalla „The McDougall Program for Women".

Počet přečtení: 3497
Datum: 25. 2. 2013