Výňatky z Postoje Americké dietetické společnosti | Prameny zdraví

Výňatky z Postoje Americké dietetické společnosti

Studie ukazují, že vegetariáni mívají často nižší nemocnost (1) a úmrtnost (2) na řadu civilizačních nemocí než nevegetariáni. I když roli hrají i nevýživové faktory, jako je fyzická aktivita a abstinence od kouření a alkoholu, tím nejdůležitějším faktorem je zřetelně strava.

Výňatky z Postoje Americké dietetické společnosti

Rubrika: Vegetariánství | Typ článku: Studie

Kromě zdravotního prospěchu může některé lidi vést k příklonu k vegetariánské stravě starost o životní prostředí a existence hladomorů v některých oblastech světa. Mnozí vegetariáni uvádějí i ekonomické, etické a náboženské důvody. Poptávka po vegetariánské stravě vyústila ve větší počet zařízení, která možnost vegetariánské stravy nabízejí. V současné době např. většina univerzitních jídelen v USA nabízí i vegetariánská jídla.

Výňatky z Postoje Americké dietetické společnosti k vegetariánství (1997)

Počet přečtení: 3 370 Datum: 1. 1. 1970