Výhody dvou jídel denně | Prameny zdraví

Výhody dvou jídel denně

Výzkumníci analyzovali informace od více než 50 tisíc účastníků Adventist Health Study-2. Zjistili, že načasování a četnost jídel ovlivňují ztrátu případné nadváhy (či naopak přibývání na váze).

Výhody dvou jídel denně

Rubrika: Hubnutí a obezita | Typ článku: Studie

Vědci byli v tomto ohledu schopni identifikovat tři faktory, jež byly spojeny s nižším indexem tělesné hmotnosti (BMI). Jednalo se o konzumování pouze jednoho či dvou jídel denně, nepřijímání potravy v podvečerních a nočních hodinách (až osmnáctihodinová pauza) a konzumování snídaně či oběda jako hlavního jídla dne (pokud byla hlavním jídlem snídaně, BMI bylo ještě nižší než v případě oběda). 

Dvěma faktory, které byly spojeny s vyšším BMI, bylo jezení více než tří jídel za den (svačinky a přesnídávky se počítají za jídlo) a konzumování večeře jako hlavního jídla celého dne.

Počet přečtení: 866 Datum: 14. 9. 2018