Užívání kapslí s rybím tukem nesnižuje riziko komorové fibrilace | Prameny zdraví

Užívání kapslí s rybím tukem nesnižuje riziko komorové fibrilace

Organizace American Heart Association sponzorovala studii, která zkoumala účinky užívání kapslí s rybím tukem.

Užívání kapslí s rybím tukem nesnižuje riziko komorové fibrilace

Rubrika: Přírodní léčba | Typ článku: Studie

V rámci této studie podávali 663 pacientům, u kterých v minulosti došlo minimálně k jednomu případu komorové fibrilace (kdy srdce přestává pravidelně tlouci), čtyři gramy rybího tuku v kapslích denně anebo placebo. Během 24 týdnů trvání studie došlo k opětnému výskytu komorové fibrilace u 33 % účastníků ze skupiny, která dostávala placebo, a u 50 % účastníků ze skupiny, jež dostávala kapsle s rybím tukem.

Kapsle s rybím tukem tedy nesnižují riziko komorové fibrilace.

American Heart Association

Počet přečtení: 3 274 Datum: 9. 6. 2014