Tatínkové jsou po porodu také ohroženi depresí | Prameny zdraví

Tatínkové jsou po porodu také ohroženi depresí

Britská studie zabývající se více než 86 tisíci rodiči přinesla poznatek, že ohrožení poporodní depresí bylo u matky nejvyšší během prvního roku života dítěte.

Tatínkové jsou po porodu také ohroženi depresí

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Zajímavé bylo, že se ukázalo, že riziko deprese u otce je rovněž nejvyšší v tomto časovém období. Deprese u otců se ovšem vyskytovaly pouze asi v čtvrtině případů v porovnání s matkami.

Pro oba rodiče platilo, že riziko se zvyšovalo, pokud byli v době narození potomka mladí a pokud byl jejich socioekonomický statut nízký.

Arch Pediatr Adolesc Med 2010 Nov;164(11):1038-44

Počet přečtení: 2 647 Datum: 4. 8. 2014