Stravování | Prameny zdraví

Stravování

Co jsou to transmastné kyseliny a jaký je jejich význam ve výživě?

Jestliže mastné kyseliny obsahují alespoň jednu dvojnou vazbu, potom jsou to nenasycené mastné kyseliny (tuky). Zmíněná dvojná …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy

Jaké rozeznáváme druhy tuků?

Správná otázka by měla znít: Jaké rozeznáváme lipidy? Tuky totiž patří do širší kategorie látek nazývané lipidy. Z nich má pro nás …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy

Změna stravování zlepšuje mnohým pacientům s depresí náladu

Mnozí moji pacienti, samozřejmě s různým zázemím a životními osudy, pocítili pozitivní změnu nálady už jen při přijetí …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Existuje nějaká ochrana před škodlivým působením přemíry tuků?

Nejdůležitější je omezit spotřebu tuků. Máslo, stejně jako margaríny (Rama, Perla, Flora, Ceres aj.), ale i sádlo či rostlinné …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy

Jak je možné, že v posledním století došlo k tak závažným změnám ve skladbě stravy?

Ještě před sto lety složení stravy odpovídalo místním poměrům a možnostem. Lidé žili z toho, co jim poskytovalo obhospodařování …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy

Jaká je optimální denní dávka soli?

Některá pozorování prováděná u živočichů člověku nejbližších, u vyšších primátů, ukázala, že jsou schopni bez viditelných obtíží …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy

Nedostatek živin přispívá k depresi

Je důležité, abychom přijímali vyváženou stravu, která obsahuje nejen živiny, které jsem již zmínil dříve, ale také dostatek všech …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Jakým způsobem vědci získávají poznatky o vztahu mezi výživou a zdravím?

Vztahy mezi výživou a zdravím můžeme získávat z různých typů souborů údajů: a) Shromáždíme údaje z různých zemí světa vztahující …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy

Souvisí stravování s rizikem vzniku deprese?

Stravování má výrazný vliv na metabolizmus, proto nás nepřekvapí souvislost mezi tím, co jíme, a rizikem vzniku deprese. Některé …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Můžeme dnes na základě vědeckých poznatků říct, jaké složky stravy přispívají ke zdraví a jaké složky stravy škodí, resp. jaká životospráva je optimální?

Ke svým závěrům jsem dospěl tak, že jsem nejprve prostudoval asi třicet tisíc zahraničních odborných publikací, článků v …

Rubrika: Stravování | Typ článku: Poradna výživy
16 7 8 9 10 11 1217