Se snižující se spotřebou masa klesá i riziko cukrovky | Prameny zdraví

Se snižující se spotřebou masa klesá i riziko cukrovky

Milióny lidí, kteří v důsledku cukrovky enormně trpí, nevědí, že jejich agónii by bylo možno jiným výběrem potravin značně ulehčit.

Se snižující se spotřebou masa klesá i riziko cukrovky

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Články

Jedním z důvodů, proč je cukrovka osmou nejčastější příčinou úmrtí v USA, je, že diabetici jsou výjimečně zranitelní aterosklerózou. Vzhledem k podstatně vyšší náchylnosti k infarktu a k mozkové mrtvici je počet let, kterých se diabetici dožívají, podstatně nižší, než je běžné. Nejde však pouze o to, že jejich životy jsou zkráceny, poškození, které ateroskleróza přináší jejich kardiovaskulárnímu systému, má dalekosáhlé důsledky i na kvalitu jejich života.

Degenerace cév, které přivádějí krev k očím, je tak vážná, že 80 procent diabetiků utrpí vážné poškození očí - a cukrovka je hlavní příčinou slepoty v této zemi. Rovněž zásobování ledvin krví bývá často omezené, výsledkem je, že diabetici mají osmnáctkrát vyšší výskyt vážného selhání ledvin, než běžná populace. Mnozí diabetici tráví poslední léta svého života připoutáni k martyriu umělé ledviny. Krevní oběh do končetin je do té míry omezen, že infekce v prstu na noze, která by byla pro většinu z nás nevýznamná, může u diabetika snadno vést ke gangréně, může znamenat amputaci chodidla či celé nohy a dokonce i ohrozit jeho život. A jako by toho nebylo dost, vzhledem k tomu, že ateroskleróza snižuje krevní oběh do rozmnožovacích orgánů, muži diabetici mají daleko vyšší výskyt onemocnění impotencí než běžná populace.

Avšak i přes strašlivé poškození, které ateroskleróza přináší, neví většina diabetiků, jaká strava podporuje šíření aterosklerózy a jaká strava naopak její výskyt snižuje. Velká část diabetiků se živí standardní stravou. Výsledkem je, že do sedmnácti let od začátku onemocnění dochází u většiny cukrovkářů k vážnému celkovému poškození zdraví, jakým je infarkt, selhání ledvin, mrtvice nebo oslepnutí.

To je tím tragičtější, čím zbytečnější. Ukazuje se, že různé způsoby stravování zřetelně vedou k různým výsledkům.
V časopise Lancet publikoval dr. Inder Singh pozoruhodnou studii, ve které bylo 80 pacientů diabetiků vystaveno stravě s nízkým obsahem tuku - 20 až 30 gramů denně - a současně jim bylo zakázáno konzumovat jakýkoliv cukr. Za šest týdnů již nemuselo přes 60 procent pacientů dále užívat inzulín. V následujících týdnech se toto číslo zvýšilo nad 70 procent. Ti, u kterých byla i nadále terapie inzulínem potřebná, vyžadovali jen zlomek dávky, kterou užívali před změnou stravy. Všech 80 pacientů bylo sledováno i po další období, jehož délka se pohybovala od 6 měsíců do 5 let. Úspěch dietního přístupu byl potvrzen též v průběhu této doby.

Existuje dobrý důvod, proč strava s omezením tuku tak významně pomáhá. Slinivka funguje jako určitý druh termostatu. Podobně jako topení ovládané termostatem zapíná a vypíná podle toho, jak se teplota v místnosti mění, slinivka vylučuje inzulín v reakci na množství cukru v krvi, tak, aby se hladina krevního cukru udržela v určitém rozpětí. Mnoho diabetiků si musí píchat inzulínové injekce, není to ale z toho důvodu, jak se lidé běžně domnívají, že slinivka nevylučuje dostatek inzulínu. Ve skutečnosti produkuje mnoho diabetiků více inzulínu než normální osoby, přitom ale injekce stejně potřebují. Důvodem je, že jejich inzulín není schopen vykonat svoji úlohu a jejich hladiny krevního cukru vyskočí na nekontrolovatelné hladiny, není-li jim podán lék.

Ukazuje se, že běžnou příčinou špatné funkce vlastního inzulínu u diabetika je vysoká hladina tuku v krvi. Tak může být snížení množství tuku ve stravě, a to zvláště nasyceného tuku, pro diabetika neobyčejně významné, protože se tím sníží množství tuku v krvi a inzulín tak může vykonat svoji práci.

American Journal of Clinical Nutrition zveřejnil studii, ve které bylo 20 cukrovkářů (všichni potřebovali inzulín) vystaveno stravě s vysokým obsahem vlákniny a velmi nízkým obsahem tuku. Po pouhých 16 dnech mohlo 45 procent pacientů inzulínové injekce vysadit.

Další studie došly k podobným výsledkům. Přibližně 75 procent diabetiků, kteří potřebují terapii inzulínem, a 90 procent diabetiků, kteří užívají diabetické tablety (sulphonylurea), se může na nízkotučné stravě od potřeby braní léků osvobodit v horizontu pouhých několika týdnů.

Pro cukrovkáře znamená možnost osvobodit se od braní léků velké požehnání, léky jsou totiž v porovnání se slinivkou podstatně horším způsobem, jak kontrolovat svoji hladinu krevního cukru. Navíc mají léky závažné vedlejší účinky. Diabetické tablety více než zdvojnásobují riziko srdečního záchvatu a někdy způsobují žloutenku, kožní vyrážky a anémii. Běžné je předávkování, tělesné potřeby se totiž v čase neustále mění a je nemožné jim vyhovět s něčím, co jenom vzdáleně připomíná přesnost slinivky. Nedostatečný příjem potravy může snadno vyvolat dezorientují záchvaty hypoglykémie (nízkého krevního cukru). Inzulínová pumpa je poměrně novým, důmyslným zlepšením, je však drahá, je třeba ji nosit stále s sebou, v místě vpichu dochází asi ve třetině doby k infekcím a významně zhoršuje onemocnění očí, které je u diabetiků tak běžné. Pumpy jsou navíc přístroji a přístroje se mohou porouchat - porucha u inzulínové pumpy pak může být osudová.

Diety s nízkým obsahem tuku, zvláště takové, které neobsahují vůbec žádný nasycený tuk, prokázaly pozoruhodnou míru úspěšnosti a řadě cukrovkářů umožnily se s tabletami, injekcemi či pumpou rozloučit. Naštěstí se současně jedná o stejnou stravu, která chrání před pustošícími účinky aterosklerózy, na niž jsou jinak cukrovkáři tak velmi náchylní.

Existuje vzácná a velmi závažná forma cukrovky, které se říká juvenilní cukrovka (neboli cukrovka I. typu), což je v mnoha ohledech úplně jiná nemoc. Není výsledkem toho, že by se vlastní inzulín těla stával neúčinným, jedná se spíše o situaci, ve které byla slinivka vážně poškozena - a buď nedokáže inzulín vůbec produkovat anebo jej nevylučuje dostatečné množství. Dokonce i pro oběti této mimořádně zničující formy cukrovky má však vhodný výběr potravy výjimečně velkou hodnotu. Ti, kteří vynechávají maso a další potraviny s vysokým obsahem tuku a nízkým obsahem vlákniny, potřebují o 30 procent méně inzulínu, mají stálejší hladinu krevního cukru, jsou méně "křehcí" a jsou významně chráněni před komplikacemi aterosklerózy, které by jim jinak způsobily tak nesmírné utrpení.

Vědecké objevy za posledních pětadvacet let ukázaly, že typ stravování, který může tak mnoho cukrovkářům pomoci, je současně typem stravování, který dokáže zabránit tomu, aby vůbec nemoc vznikla. Po celém světě je toto onemocnění vzácné anebo se vůbec nevyskytuje u lidí, jejichž strava se v první řadě zakládá na obilovinách, zelenině a ovoci. Pokud ti sami lidé přejdou na stravu s hojným obsahem masa, výskyt cukrovky se u nich prudce zvýší.

V Mikronésii je malý ostrov, který se jmenuje Nauru, leží nedaleko rovníku na západ od Gilbertových ostrovů. Před druhou světovou válkou zde v izolaci žili domorodí Polynésané - a jednalo se o tak zdravé a šťastné lidi, že jejich ostrov byl znám jako Ostrov radosti. Na tomto ostrově jsou ohromné zásoby ptačího trusu, který se zde nahromadil v průběhu celých staletí. Po druhé světové válce začaly být fosfáty z tohoto ptačího trusu vyhledávaným artiklem.

Výsledkem bylo, že obyvatelé Nauru velice zbohatli a začali napodobovat Západ - dopřávat si bohatých, tučných jídel, konzervovaného i mraženého masa, ryb, olejů, bílé rýže, sladkých limonád. Jejich spotřeba vlákniny prudce poklesla a spotřeba tuku naopak prudce stoupla. Dnes není již tento ostrov tak radostný. Tragédií je, že u více než třetiny místního obyvatelstva se objevila cukrovka.

Obrovský vědecký projekt, který studoval v průběhu 21 let více než 25 000 lidí, zjistil, že vegetariáni mají mnohem nižší riziko onemocnění cukrovkou než lidé, kteří jedí maso. Jeden z autorů této studie, epidemiolog z University of Minnesota, dr. David Snowden, shrnul výsledky takto: "Domníváme se, že dosažené poznatky dokáže zcela vysvětlit absence masa ve stravě. V této studii jsme se zabývali různými hladinami spotřeby masa a zjistili jsme, že jak spotřeba masa klesala, riziko cukrovky se rovněž snižovalo."

Na poněkud osobnější rovině se dr. Snowden svěřil: "Moje vlastní spotřeba masa se rovněž významně snížila… od té doby, co jsme studii o cukrovce dokončili."

Z knihy Johna Robbinse "Diet for a New America

Počet přečtení: 3 790 Datum: 7. 6. 2006