Šance pro diabetiky | Prameny zdraví

Šance pro diabetiky

Podívejme se nejprve na krátký přehled onemocnění cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru způsobují dvě zcela odlišná onemocnění. Říkáme jim cukrovka I. typu a cukrovka II. typu. Možná jste ale slyšeli i jiné názvy těchto onemocnění.

Šance pro diabetiky

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Články

Vzhledem k tomu, že obvykle začíná v dětství, cukrovce I. typu se někdy říká juvenilní cukrovka (i když jí mohou onemocnět i dospělí). Cukrovka II. typu obvykle propuká v dospělosti (i když je dnes stále více mladých lidí, kteří jí onemocní). Cukrovce prvního typu se někdy říká cukrovka závislá na inzulínu, protože si vyžaduje injekce inzulínu. Cukrovce II. typu se někdy říká cukrovka nezávislá (non-insulin) na inzulínu, protože ji lze často léčit podáváním orálních medikamentů (ale i cukrovka II. typu často končí nutností podávání vysokých dávek inzulínu - mnohem vyšších než při cukrovce I. typu). Může vás to trochu mást, když se budete setkávat s těmi různými názvy, které se pro různé druhy cukrovky užívají. Vědecká komunita však nyní přijala za správnou terminologii při pojmenovávání těchto dvou onemocnění cukrovka I. typu a cukrovka II. typu.

Cukrovka I. typu

Při cukrovce I. typu se v těle nevyskytuje žádný inzulín. Beta buňky slinivky břišní jsou mrtvé a pryč. Tělo tedy nemá žádnou možnost vytvářet si inzulín.

Normálně se inzulín přimyká k inzulínovým receptorům a tak otevírá malé dveře, které umožňují buňkám těla vstřebat cukr, který potřebují. Pojďme sledovat, co se stane, když tělo není schopné vytvářet inzulín, který potřebuje. Po jídle hladina cukru v krvi stoupá, není zde však žádný inzulín, který by otevíral dveře, a tak se cukr do buněk nemůže dostat. Tak se cukr pouze hromadí v krvi a jeho hladina stoupá a stoupá. Na mnohem vyšší hladinu, než by měla.
Jakým způsobem se může tělo zbavit všeho toho cukru v krvi? Musí jej vyloučit ledvinami. Tento proces vyžaduje značné množství vody. Výsledkem je značné množství moči. Při tom ovšem dochází k dehydrataci těla a člověk začne mít velkou žízeň. To jsou první příznaky cukrovky. Nadměrná žízeň, která vede k pití značného množství vody a vylučování velkého množství moči. Pokud provedete test moči, zjistíte, že obsahuje velké množství cukru. (V normální moči se nenalézá vůbec žádný cukr). Před dávnými časy pouze vylili trochu moči na zem v blízkosti mraveniště a když se shromáždili mravenci, kteří by začali tuto moč konzumovat, diagnóza cukrovky byla učiněna.

Co se stane buňkám těla při cukrovce I. typu? Za nepřítomnosti inzulínu, který by otevřel dveře, se cukr nemůže do buněk dostat. Buňky začnou být velice hladové. Ve skutečnosti vyhladoví až k smrti uprostřed cukrového oceánu.
Jak se chová hladovějící buňka? Začíná se rozkládat a konzumovat sama sebe. Může začít pálit bílkoviny a tuky namísto cukru, aby získala trochu energie. To však vytváří určité problémy. Představte si, že jste zamknuti v pokoji uprostřed ledové bouře a máte pouze kamna na dřevo, abyste si zajistili teplo. Představte si, že vám došla zásoba dřeva na topení. Co můžete udělat, abyste nezmrzli? Můžete začít ničit a pálit nábytek. Můžete vytrhat rámy dveří a oken a obložení stěn a spálit je. Můžete spálit polštáře a koberce. Dostáváte se však do vážných problémů. Nejenom, že ničíte důležité a potřebné zařízení pokoje, vytváříte také zřejmě velké množství kouře. Polštáře a koberce neshoří čistě. Vytvářejí se toxické zplodiny. Ke stejné věci dochází, když pálíte tuky bez přítomnosti cukru. Proces pálení je nedokonalý. Jedné skupině toxických látek se říká ketony. Když se ketony začnou hromadit v krvi, ta se stává kyselou a my tomuto stavu říkáme diabetická ketoacidóza neboli DKA.

Dítě, které se ocitne v tomto stavu, je velmi vážně nemocné. Před objevením inzulínu všechny takové děti umíraly. Dnes jim však můžeme podávat fyziologický roztok (IV normal saline), abychom zabránili dehydrataci a léky proti dávení, abychom zastavili zvracení. A můžeme jim ovšem podávat inzulín, který otevře dvířka a umožní cukru vstoupit do buněk.

A můžeme jim podávat několik injekcí inzulínu každý den a tak zajistit, že se dvířka umožňující vstup cukru do buněk budou otevírat po každém jídle, které snědí. To je cukrovka I. typu.

Kdo zabil beta buňky?

Musíme si však položit další otázku. Co se stalo s beta buňkami? Proč jsou mrtvé a pryč? Co je zabilo?
Někdy se domníváme, že by to mohla být virová infekce, která napadla beta buňky a zničila je. Jednou jsem potkala ženu, která se stala obětí automobilové nehody, při které přišla o slinivku a od té doby byla diabetičkou I. typu. Současný vědecký výzkum však ukazuje obviňujícím prstem na jiného viníka. Na kravské mléko. Dnes víme, že většina diabetiků I. typu zdědila určitý znak, že vytvářejí takové bílkoviny na beta buňkách, které jsou velmi podobné jisté bílkovině nalézající se v kravském mléku. Zjistili jsme, že tato specifická bílkovina se nalézá asi u 80% dojnic.
Jak to tedy probíhá? Nejprve musíme porozumět tomu, jak funguje imunitní systém lidského těla.

Váš imunitní systém je jakousi bezpečnostní službou vašeho těla. Vašimi vojenskými a policejními silami. Jeho úkolem je chránit vás před nepřáteli, baktériemi, viry, rakovinnými buňkami, čímkoliv, co není běžnou součástí vašeho těla.
Když se narodí dítě, jeho imunitní systém je velmi slabý a nezralý. Bůh tedy vytvořil speciální způsob, jak chránit dítě před všemi hrozbami od různých baktérií a virů nacházejících se v okolním prostředí. Jeho matka žije v tomto prostředí již řadu let, během nichž byla vystavena celé řadě různých baktérií a virů. Její imunitní systém je rozpoznává a vytváří si proti nim protilátky. Tyto protilátky jsou zvláštními molekulami bílkovin, které jsou kódovány proti specifickým virům nebo baktériím. Pokud se matka setká znovu se stejným virem, tyto již dříve kódované protilátky jej okamžitě rozpoznají a dříve, než se může rozšířit a způsobit infekci, jej zlikvidují. Říkáme, že je nyní vůči tomuto viru imunní.

Jak tento systém pomáhá jejímu novorozenému dítěti? Tělo matky shromažďuje množství těchto protilátek v mateřském mléku. Když je dítě kojeno, dostává se mu zásoby těchto protilátek nalézajících se v mateřském mléku. Nezapomeňte, že tyto protilátky se skládají z bílkovin. Co se normálně děje s bílkovinou, když ji sníme? Když dosáhne žaludku, je strávena. To znamená, že žaludeční kyseliny a různé enzymy ji rozloží na stovky drobných složek, kterým říkáme aminokyseliny. Tyto drobné aminokyseliny jsou poté vstřebány střevy do krve a tělo je může využít k tvorbě nových bílkovin. Proč tedy dítě tyto bílkovinné protilátky jednoduše nevstřebá? Protože je matka dodává mlékem ve zvláštním balení, které nemůže být vstřebáno. Tato malá balení protilátek projdou žaludkem nevstřebána, netknuta projdou střevní stěnou a poté vyloučí celý svůj netknutý obsah protilátek do krve dítěte. Dítě je teď imunní vůči všemu, vůči čemu je imunní jeho maminka. Velmi pěkné uspořádání!

Kde je tedy problém? Člověk není tele! Matka kráva balí dávku bílkovin pro své telátko - a my podáváme toto mléko svým dětem. Tím umožňujeme netknutým kravským bílkovinám, aby se uvolnili do krve dítěte. Jak naše děti rostou a jejich imunitní systém se stává vyzrálejším, přijde den, kdy rozpozná, že tyto kravské bílkoviny nepatří do lidského těla a začne proti nim vytvářet protilátky. Dítě se stává alergickým na kravské mléko. Když se zeptáte dobrého alergologa, jaká je nejčastější alergie u člověka, řekne vám, že je to alergie na mléčné výrobky.

Jak může toto způsobovat cukrovku I. typu? U některých dětí se dědičně vyskytne rys, kdy jejich beta buňky vytvářejí určité bílkoviny na svém povrchu, které jsou velmi podobné jistým bílkovinám, které se nacházejí v kravském mléce. Tato kravská bílkovina byla identifikována, nachází se u asi 80% dojnic. Problém spočívá v tom, že když se děti stanou alergickými na tuto kravskou bílkovinu, tak z důvodu, že je tak podobná, začnou jejich protilátky napadat a ničit i jejich vlastní beta buňky. Výzkumné studie ukázaly, že všichni diabetici I. typu mají vysoké hladiny těchto specifických protilátek. Když je zničena většina beta buněk, děti nejsou schopny vytvářet dostatečné množství inzulínu a stávají se z nich diabetici I. typu.

Zajímavou studií bylo zjištění výskytu cukrovky I. typu v různých zemích celého světa a poté porovnání zjištěných dat se spotřebou kravského mléka v těch samých zemích. Když si údaje vynesete do grafu, dostanete vztah přímé úměry! Ty země, kde se mléčné výrobky prakticky nekonzumují, mají velmi nízký výskyt cukrovky I. typu. Se vzrůstající spotřebou mléčných výrobků v zemi se zvyšuje i výskyt cukrovky I. typu. V zemích jako jsou USA, kde je spotřeba mléčných výrobků velmi vysoká, je vysoký i výskyt cukrovky I. typu. Uhodnete, ve které zemi je nejvyšší výskyt cukrovky I. typu? Je to Finsko, ve kterém je současně nejvyšší spotřeba mléčných výrobků.

Prevence a léčení cukrovky I. typu…

Co se tedy dá dělat? Dnes již je zcela zřejmé, jaká by měla být prevence. Nepodávejte svým dětem mléčné výrobky, a to zvláště v případě, že se v rodině vyskytuje onemocnění cukrovkou I. typu. Za situace, kdy se vyskytuje příbuzný, který má cukrovku I. typu, je riziko dosti vysoké a tyto děti by rozhodně měly celý život konzumovat stravu zcela bez mléčných výrobků.

Skutečně dobrá zpráva pro děti, u kterých byla cukrovka I. typu zjištěna teprve nedávno:
Pro děti s nedávnou diagnózou jsou zde velmi dobré zprávy. V posledních několika letech bylo zjištěno, že když ze stravy těchto dětí odstraníme veškeré mléčné výrobky a začneme jim podávat niacinamid, můžeme tak až skoro v devadesáti procentech případů dosáhnout remise, resp. vyléčení. Niacinamid (nikoliv niacin) je vitamín, který lze zakoupit v obchodech se zdravou výživou. Dávkování je 28 mg niacinamidu na kilogram tělesné váhy denně. (U malého dítěte to znamená 100 až 200 mg denně a u dospělého to může představovat 1 500 až 2 000 mg denně.) Existuje zřejmě určité období (možná několika měsíců), kdy jsou beta buňky sice smrtelně zraněné, přece však ještě ne zcela zničené. Pokud dokážeme oživit tyto beta buňky dříve, než je příliš pozdě, můžeme zachránit tyto děti před životem s každodenními injekcemi inzulínu i před komplikacemi, které zkracují život diabetika.

Rozumným opatřením může být preventivní užívání niacinamidu (vedle diety neobsahující žádné mléčné výrobky) u těch lidí, v jejichž rodině se vyskytují příbuzní s cukrovkou I. typu.

Co se dá dělat u lidí, kteří mají cukrovkou I. typu již řadu let?

Co dělat v případě, že onemocnění cukrovkou již nějakou dobu probíhá? Je důležité podávat injekce inzulínu, aby se hladina krevního cukru udržela v normálních mezích. Nejlepším opatřením, jak normalizovat hladinu krevního cukru je prostá, čistě rostlinná strava a pravidelná každodenní pohybová aktivita. Tři jídla denně by měly být naprosto vyhovující. Není potřeba popojídat mezi těmito hlavními jídly, za předpokladu, že se vám dostává stravou dostatečné množství komplexních uhlohydrátů a vlákniny. Pokud dochází mezi jídly stále ještě k poklesu krevního cukru, pak jsou dávky inzulínu příliš vysoké. Pohyb je mocným přírodním lékem, pokud dojde k nárůstu vaší hladiny krevního cukru, uvažujte o zařazení dodatečné pohybové aktivity, která tuto hladinu sníží, spíše než o zvýšení dávky inzulínu.

Ti diabetici I. typu, kteří přejdou na tuto stravu a pohybový program, typicky zakoušejí snížení dávek inzulínu a stabilizaci hladiny krevního cukru, které činí udržování hladiny cukru pod kontrolou mnohem snadnější. Pokud chcete začít se zdravou stravou hned teď, stačí vám zakoupit si jednu z kuchařek nabízených v Country Life a začít uvádět do praxe zde otištěné recepty.

Překvapivé je, že asi 10% diabetiků I. typu, které ve Weimar Institute léčíme dietním a pohybovým programem NEWSTART, bylo schopno vyloučit zcela nutnost podávání inzulínu a udržovat hladinu krevního cukru na normálních hodnotách pouze stravou a pohybem. To je velmi dobrá zpráva pro diabetiky I. typu.

Ať jste tedy byli diagnostikováni teprve nedávno, či jste diabetikem již řadu let, máte velmi dobré důvody pro to, abyste zjistili všechno, co je ve vašich silách, o NEWSTART programu při jednom z týdenních rekondičních a výukových pobytů, které pořádáme.

Milton Teske, MD Weimar Institute, California

Počet přečtení: 3 586 Datum: 8. 2. 2007