S datlemi k bezpečnému porodu | Prameny zdraví

S datlemi k bezpečnému porodu

V prospektivní studii konzumovala skupina žen 6 datlí denně během posledního měsíce těhotenství. Druhá skupina nejedla datle žádné.

S datlemi k bezpečnému porodu

Rubrika: Zdraví ženy | Typ článku: Studie

Ženy konzumující datle měly výrazně roztaženější děložní hrdlo a výrazně vyšší podíl neporušených plodových obalů. Ke spontánnímu porodu došlo u 96 % z těch, které jedly datle. Ve druhé skupině to bylo jen u 79 %. Navíc konzumentky datlí potřebovaly výrazně méně léků. Celková doba porodu byla u žen z první skupiny průměrně o 7 hodin kratší.

Výzkumníci dospěli k závěru, že konzumace datlí v posledních čtyřech týdnech těhotenství výrazně sníží potřebu vyvolávání porodu nebo zesilování děložních stahů.

Počet přečtení: 1 924 Datum: 17. 9. 2019