Rodiče, dospívající a marihuana | Prameny zdraví

Rodiče, dospívající a marihuana

Účastníci doktorandského studia na Claremontské univerzitě v Kalifornii vypracovali studii, která se zabývala souvislostmi užívání marihuany u dospívajících.

Rodiče, dospívající a marihuana

Rubrika: Závislosti | Typ článku: Studie

U dospívajících je podle poznatků této studie marihuana nejčastější drogou - 42 % středoškoláků uvedlo, že marihuanu někdy užili. Jeden z výzkumníků uvedl: „V našem výzkumu jsme si všimnuli, že rodičovský dohled je ve velmi úzkém vztahu k tomu, zda dospívající drogu užívá či nikoliv." Výzkum vzal v úvahu výsledky dalších 17 studií zabývajících se vztahem mezi rodičovským dozorem a užíváním návykových látek u mladých lidí. „Bylo evidentní, že děti, které se cítily být pod dohledem, užívaly marihuanu mnohem méně než děti, na které rodiče nedohlížely."

Populární představa, že dospívajícím by se měla dát volnost, tady zřetelně nepřináší ovoce.

Počet přečtení: 3 293 Datum: 26. 9. 2013