Rakovina vaječníků | Prameny zdraví

Rakovina vaječníků

Vaječníky jsou párové symetrické ženské žlázy o velikosti asi velké mandle, které jsou umístěny v břiše blízko infundibula vejcovodů. Jejich funkce je dvojaká. Umožňují dozrávání a vylučování zárodečných vaječných buněk a vylučují ženské hormony estrogen a progesteron.

Rakovina vaječníků

Rubrika: Zdraví ženy | Typ článku: Články

Vaječníky jsou vytvořeny ze spojovací tkáně poseté početnými malými konstrukcemi, kterým se říká "folikuly". Ve středu každého folikulu se nachází zárodečná vaječná buňka obklopená buňkami, které vylučují estrogen. Každý vaječník obsahuje přibližně 200 000 folikulů, během života ženy však dojde k vyloučení pouze malého množství zárodečných vaječných buněk - asi 400 až 600. Ostatní zanikají, společně se svými folikuly.

Každý měsíc dozrává jeden folikul. Zralý folikul lze rozeznat pouhým okem, měří asi 3 až 10 mm v průměru. Vytváří dutinu, která obsahuje čistou tekutinu bohatou na estrogen (liquor folliculi), která funguje jako hnízdo pro zárodečnou vaječnou buňku. Když folikul úplně dozraje, praskne a uvolní zárodečnou vaječnou buňku. Dutina folikulu se poté zahojí rozrůstáním hmoty zlatožlutých buněk, corpus luteum. Toto naopak působí jako endokrinní žláza a vylučuje progesteron, který upravuje děložní sliznici a připravuje ji pro usazení oplodněného vajíčka.

Vaječníky se mohou stát místem širokého spektra různých nádorů. Nejčastěji z nich jsou cysty. Cysty jsou tenkostěnné kapsy, které obsahují tekutinu, mohou být benigní nebo maligní, malé anebo velmi velké. Poškozují folikuly a corpus luteum. Mohou vylučovat velká množství estrogenů nebo androgenů, v druhém případě je důsledkem tzv. virilizační syndrom.

Vaječníky jsou velmi křehké a jejich normální funkce je snadno ovlivnitelná vnějšími faktory. Příklady jsou autoimunitní onemocnění (jako např. řada onemocnění štítné žlázy, revmatoidní artritida, Addisonova nemoc, kandidóza), ozařování a chemoterapie, které se používají při léčbě některých druhů rakoviny, infekce, jako jsou např. příušnice nebo tuberkulóza ženských genitálií, a onemocnění metabolických enzymů, jako je galactosemia, nenormální metabolismus galaktózy, který brání tomu, aby byla laktóza a galaktóza (mléčné cukry) odbourány v játrech na glukózu.

Raný nástup menopauzy je důsledkem všech těchto onemocnění, protože vaječníky přestávají vylučovat vajíčka a vylučovat estrogen. Podle některých studií jsou rizikové faktory rané menopauzy a rakoviny vaječníku ty samé. Jinými slovy, cokoliv, co může způsobit ranou menopauzu, může také způsobit rakovinu vaječníků.

Životní styl a rakovina vaječníků
Vědci si povšimli, že neplodnost, bezdětnost nebo nízký počet dětí (jenom jedno nebo dvě) jsou faktory, které zvyšují riziko rakoviny vaječníků, jaký to však má důvod? Vaječníky mohou vyloučit pouze omezené množství vajíček. Když je jejich zásoba vyčerpána, přestanou fungovat a dochází k menopauze. Těhotenství a kojení umožňují ženským vaječníkům po mnoho měsíců a let odpočívat a tak chránit její zásobu vajíček a prodloužit její plodné období. Na druhé straně si vaječníky ženy, která dosáhla velmi brzy puberty (8-10 let), nikdy nebyla těhotná a tedy ani nikdy nekojila, nemohou nikdy odpočinout. Tato "nepřestávající ovulace", což je moderní západní fenomén, má za následek, že jsou vajíčka vylučována měsíc po měsíci po čtyřicet či více let a pokaždé je povrch vaječníku, který je poté vystaven folikulární tekutině s vysokým obsahem estrogenu, vystaven drobnému poškození. To je důvod, proč se vědci domnívali, že první antikoncepční pilulka, která měla velmi vysoký obsah estrogenu, chrání proti rakovině vaječníku. S dnešní běžnou pilulkou, která obsahuje jenom nepatrnou dávku, která umožňuje ovulaci, k tomu ovšem nedochází.
Ozařování, ke kterému dochází během léčby Hodgkinovy choroby nebo rakoviny děložního čípku, má toxický účinek na vaječníky. Při Hodgkinově chorobě dostává pacientčina pánev dávku 4 500 radů. Dvě stě padesát až 500 radů způsobuje ranou menopauzu u 66 procent pacientek a 800 radů způsobuje umělou menopauzu u 100 procent pacientek. Epidemiologické studie ukazují, že vysoký počet žen s rakovinou vaječníků zakouší umělou menopauzu jako důsledek terapeutického nebo jiného ozařování. Ty ženy, které přežily svržení atomové bomby na Hirošimu, měly vysoký výskyt rakoviny vaječníků.

Vystavení uhlovodíkům (petrolejovým výrobkům, spalování tuků, minerálním olejům, čistícím prostředkům, lakům atd.) je faktorem při rané menopauze a rakovině vaječníků.

Kouření rovněž zvyšuje riziko rakoviny vaječníků.

Výživa a rakovina vaječníků
Ještě jednou zopakujme, že vaječníky jsou velmi citlivé na jedovaté látky. Nejsou-li některé potraviny kvůli určitému enzymatickému poškození správně tělem metabolizovány, stávají se automaticky jedovatými vůči těmto cílovým orgánům.

Mléko a všechny mléčné výrobky obsahují laktózu a galaktózu, které vyžadují přítomnost enzymu laktázy v trávicím traktu, mají-li být vstřebány. Naneštěstí se tento enzym přirozeně ztrácí u všech lidských bytostí, když jsou odstaveny (ve věku dvou až pěti let). To je důvod, proč 80 až 90 procent Semitů, Asiatů, Afričanů, Eskymáků, severoamerických i jihoamerických Indiánů a východních Indiánů má intoleranci na mléko a tradičně mléko nekonzumuje. U smíšených manželství se zvyšuje u potomka míra intolerance. Laktózová intolerance u Američanů a Evropanů je přímo úměrná procentu indiánské, černošské, arabské, asijské nebo slovanské krve.

Když není galaktóza správně nebo zcela metabolizována, kumuluje se v tkáních a krvi a způsobuje zvedání žaludku, zvracení, ztrátu chuti k jídlu a letargii. Není-li galaktosemie (dědičná intolerance galaktózy) léčena vyřazením veškerých mléčných výrobků z denní stravy, může vyústit do mentální retardace, cirhózy jater, šedého zákalu, problémů s mluvou (koktání), špatné zubní skloviny a velmi vysokého výskytu nedostatečně fungujících vaječníků (což vede k rané menopauze) u dospívajících dívek a mladých žen.

Pokusy na zvířatech ukázaly, že ty krysí vrhy, které dostávaly stravu bohatou na galaktózu, měly snížený počet vajíček. Krysy, které nebyly březí, začínaly mít problémy s ovulací. Je známé, že u žen s galaktosémií dochází k předčasné menopauze. Nestrávená galaktóza není toxická pouze pro vaječníky, ale i pro játra, ledviny a mozek (20 procent schizofreniků není schopno správně metabolizovat galaktózu).

Skupinové (kohortní) studie ukazují, že ženy s nízkou hladinou laktázy a galaktóza-1-fosfátu, které proto nejsou schopné správně převádět laktózu a galaktózu na glukózu, mají vyšší výskyt nepravidelné menstruace, neplodnosti, spontánního potratu, narození mrtvého dítěte, neplodnosti a menopauzy před dosažením 45 let (tzn. nejméně o pět let dříve, než je běžné). Když je studována strava žen s rakovinou vaječníku, lze vypozorovat, že tyto ženy konzumovaly více mléčných výrobků než jiné ženy, se znatelným upřednostňováním fermentovaných mléčných výrobků, jako jsou jogurty, ve kterých je laktóza a galaktóza lépe vstřebatelná. (Je-li laktáza, enzym zodpovědný za strávení laktózy, nepřítomna anebo přítomna jen v malém množství, musí tělo použít baktérie z tlustého střeva. Tyto baktérie se brzy rozptýlí ze svého vlastního teritoria, napadnou tenké střevo, oslabí jeho slizniční tkáň a pak se rozšíří dále a naruší funkce těla jako celku. Bakteriální invaze z tlustého střeva produkuje velké množství jedovatých látek, jako je amoniak (který je zodpovědný za duševní zmatek), histamin (bolesti hlavy) a tryptofan (záchvaty astmatu a halucinace). Játra a ledviny, které odpovídají za rozkládání a vylučování těchto látek, se stávají přetíženými a je bráněno jejich správné funkci. Ve Švédsku, kde je spotřeba mléka přibližně 500 mg na osobu a den, má pětkrát vyšší výskyt rakoviny vaječníku než Japonsko, kde je spotřeba mléka pouze asi 135 mg.

Statistiky, které zveřejňuje Milk Industry Foundation, naznačují podstatný vzestup spotřeby mléčných výrobků v USA za poslední desetiletí. Spotřeba jogurtu, mléčného výrobku, který často obsahuje přídavek laktózy a v němž je galaktóza ve formě, která je snáze využitelná než z čerstvého mléka, stoupla z asi 100 gramů v roce 1960 na více než 1,8 kg na osobu a rok v roce 1986.

Výzkumníci chtějí, aby lidé věnovali těmto poznatkům pozornost a aby byly výživová doporučení pro mladé a kojící ženy v naší společnosti neodkladně revidovány. Spotřeba laktózy by neměla převýšit 20 gramů denně (což je ekvivalent dvou sklenic mléka). Mělo by být opakováno, že studie na zvířatech naznačují, že vysoký příjem galaktózy během těhotenství (tj. 4 dávky jogurtu denně) měl za následek potomky s nízkým počtem vajíček a opožděným vaginálním vývinem a že u dcer galaktosemických matek se dostavovala dříve menopauza a měly defektní vaginální vývin (vaginal agenesis).

Budeme se muset rovněž ještě podívat na velmi rozšířenou praktiku potravinářského a farmaceutického průmyslu, kterou je používání laktózy jako pojiva v mnoha výrobcích, jako jsou např. pilulky, masné výrobky, různé delikatesy, margaríny, sladké pečivo, krémy, instantní bramborové kaše atd. Vnitřnostem (játra, mozeček, brzlík) anebo uzeninám, které vnitřnosti obsahují, je třeba se vyhnout, protože v těchto orgánech se ukládá galaktóza. Alkohol brání vylučování galaktózy. Opatrně je třeba si počínat s hrachem.Chce-li si žena opravdu uchovat zdravé vaječníky, musí být velmi opatrná a laktóze se vyhýbat nebo její příjem omezit, proto se musí naučit číst etikety na výrobcích, které kupuje.

Velmi velká skupinová studie, která monitorovala 27 529 Kaliforňanů od roku 1960 do roku 1980, ukázala, že existoval pozitivní vztah mezi rizikem rakoviny vaječníků a konzumací smažených vajec a dalších smažených jídel, jako např. kuřat, ryb a hranolků. Během smažení se vytvářejí v tuku v těchto potravinách obsaženém i v másle nebo oleji, které se při smažení používají, mutagenní látky, které jsou pro vaječníky velmi jedovaté. Lepší než dvě sázená vejce je proto dát si ke snídani pořádnou mísu horké ovesné kaše uvařené ve vodě.

Z knihy Daniele Starenkyj "Menopause: A New Approach".

Počet přečtení: 8 413 Datum: 3. 6. 2006