Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Projevíte-li zájem o druhé, pomůže to i vám

Zapojení se do občanských aktivit a do projektů na pomoc druhým je jedním z konstruktivních způsobů, jak zvládat stres. Dveře k tomuto tématu otevírá výzkum mezi lékaři, který dokumentuje pozitivní vliv dobrovolné práce. Jiný výzkum prokázal, že lidé v důchodu, kteří více než deset hodin týdně pracovali jako dobrovolníci, pociťovali vyšší smysl života, což se projevilo ve vyšším bodovém ohodnocení v testu „Smysl života“.

Pomoc druhým dodává pocit smyslu či užitečnosti života, který je nesmírně důležitý při zvládání určitých stresorů. Výzkum mezi lékaři poskytuje v této souvislosti zajímavý poznatek: lékaři s nejhlubším pocitem smyslu života měli nejmenší strach ze smrti – strach, který patří k největším stresorům.

Účast na společenském životě má i významné účinky fyziologické. Jistý výzkum upozornil na skutečnost, že půl roku po operaci srdce měli pacienti s vyššími sociálními aktivitami lepší zdraví. Tyto a podobné důkazy z odborné literatury jasně ukazují, že pomoc druhým, která je vlastně vyjádřením úcty ke Stvořiteli i k člověku, přináší navíc i úlevu od stresu.

Ti, kdo chtějí v životě myslet jen na vlastní přání a neberou ohled na druhé, se sami připravují o zdraví prospěšný účinek altruizmu a laskavé přívětivosti. V zájmu ozdravení celé společnosti je třeba, abychom se všichni osobně a aktivně zapojili do činností podporujících ostatní. Také Bible upozorňuje na souvislost mezi vlastním zdravím a konáním dobra. Jestliže nabídneme hladovému to, po čem sami toužíme, do naší temnoty vstoupí polední jas. Prožijeme zvláštní požehnání.

Procházíme-li osobní krizí, může se zdát, že máme duševní i duchovní nedostatek – jsme odříznuti od duchovní a citové podpory. Avšak dokonce i tehdy, nemyslíme-li jen na sebe, slibuje nám Bůh duševní pokoj a pocit uspokojení. Stresovaný člověk nakonec nalezne radost a úlevu v tom, že pomáhá druhým v jejich utrpení.

Příslib o „dodání zdatnosti kostem“ lépe vystihne hebrejský význam tohoto slova, které se v Bibli často vyskytuje v souvislosti s bojem. Mohli bychom ho popsat slovem „upevnit“ nebo „zmocnit“. Znamená to tedy, že naše kosti budou připraveny na zápas stejně, jako je bojovník vyzbrojen k boji.

Uvědomíme-li si, jaký úkol má náš imunitní systém, pak představa boje je velmi výstižná. Bílé krvinky jsou nejdůležitějšími buňkami imunitního systému. Tvoří se ve vnitřním prostoru našich kostí – v kostní dřeni. Je-li imunitní systém narušen, většinou se odebere vzorek kostní dřeně a hledá se problém. Akceschopnost buněk našeho imunitního systému závisí na zdravé kostní dřeni. V kostní dřeni se tvoří i červené krvinky, které přenášejí životodárný kyslík do všech částí těla. Tvoří se tam také krevní destičky, které nás chrání před vykrvácením, pokus se poraníme. Kosti jsou tedy pro naše zdraví životně důležité. Když Bůh říká, že „upevní “, „dodá zdatnost našim kostem“, není to tedy jen nějaký obyčejný slib. Je to ubezpečení, že nás posilní také v boji proti stresu a nemoci, projevíme-li láskyplný zájem o druhé.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 2060
Datum: 29. 3. 2009