Problémové děti a deprese | Prameny zdraví

Problémové děti a deprese

U depresivních žen je větší pravděpodobnost, že jejich děti budou problémové. Podle studie Univerzity Severní Karoliny, 48 která zkoumala 1 215 matek a jejich děti, 55 % matek nikdy netrpělo depresemi, 38 % mívalo občasnou depresi a osm procent trpělo objektivní velkou depresí.

Problémové děti a deprese

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Tříleté děti žen ze třetí skupiny méně spolupracovaly a častěji se u nich projevovalo problémové chování než u dětí matek z prvních dvou skupin.

Těmto dětem se zároveň hůře dařilo při testech, které měřily jejich vyjadřovací schopnosti a pochopení významu slov. Děti matek, které nikdy netrpěly depresí, dosáhly nejvyšších hodnot a děti matek s občasnými, nikoli však velkými depresemi, se nacházely někde mezi dvěma zbývajícími skupinami. Tato studie ukazuje, že deprese matky může mít dalekosáhlý vliv na děti mladšího věku.

Naštěstí, deprese matky není jediným faktorem, který určuje, jakých výsledků dítě dosáhne. Děti, které jejich citlivé matky respektovaly, podporovaly je v různých aktivitách a nebránily jim zbytečným zasahováním v jejich přirozeném rozvoji, dosáhly lepších výsledků v inteligenčních a jazykových testech a častěji pomáhaly při úklidu hraček. Zdá se, že citlivost matky do jisté míry oslabuje negativní vliv velké deprese.

Hlavní autor vzpomenuté studie varuje: „Tato zjištění mimo jiné naznačují i to, že lidé, kteří se snaží pomoci depresivním matkám s malými dětmi, by udělali dobře, kdyby se zaměřili i na jiné faktory, nejen na depresi. Nedostatek mateřského citu a nízká kvalita vzájemného vztahu mezi matkou a dítětem mají negativní vliv zvláště v rodinách, kde se depresivní matka cítí osamělá, bez opory svého sociálního prostředí a je pod finančním tlakem.“

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 4 933 Datum: 4. 2. 2009