Při prevenci cukrovky je úprava životního stylu skoro dvakrát tak účinnější než podávání léků | Prameny zdraví

Při prevenci cukrovky je úprava životního stylu skoro dvakrát tak účinnější než podávání léků

Již v roce 2002 byla přetištěna zpráva, která uváděla, že v programu na prevenci cukrovky vědci zjistili, že intenzivní program změn v oblasti životního stylu snížil výskyt cukrovky během tří roků trvání studie u jedinců s narušeným metabolismem glukózy o 58 %. Podávání léků naproti tomu snížilo výskyt cukrovky jen o 31 %.

Při prevenci cukrovky je úprava životního stylu skoro dvakrát tak účinnější než podávání léků

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Studie

Studie se zúčastnilo 3 200 pacientů. Většina z nich se zapojila i do následného sedmiletého sledování, kdy se jim dostávalo lekcí zdravé životosprávy na čtvrtletní bázi. Ti pacienti, již byli zařazeni do skupiny, ve které se intenzivněji intervenovalo, měli navíc dalších osm setkání na téma zdravého životního stylu za rok.

U skupiny s intenzivnější podporou v oblasti zdravého životního stylu se za celých deset let trvání studie prokázalo snížení výskytu cukrovky o 34 %, v kontrolní skupině s podáváním léků došlo ke snížení rizika o 18 % - oboje v porovnání se skupinou, která dostávala placebo.

N Engl J Med 2002 Feb 7;346(6):393-403

Počet přečtení: 2 801 Datum: 13. 11. 2012