Pramínek vlasů a rakovina | Prameny zdraví

Pramínek vlasů a rakovina

Australská studie naznačuje, že analýza pramínku vlasů by se mohla stát jednoduchou a spolehlivou screeningovou metodou pro zjišťování rakoviny prsu. Výzkumná pracovnice Veronica Jamesová z University of New South Wales v Sydney s kolegy zjistila, že intermolekulární struktura vlasu pacientek s rakovinou prsu se liší od struktury vlasu u zdravých lidí.

Pramínek vlasů a rakovina

Rubrika: Zdraví ženy | Typ článku: Studie

Všechny vzorky odebrané od 23 pacientek s rakovinou prsu vykazovaly po zpracování rentgenovým zářením stejnou charakteristickou změnu, na rozdíl od vzorků odebraných domněle zdravým ženám, kde zůstalo beze změny 24 z 28 vzorků.

Nature 1999;398:33-34

Počet přečtení: 3 339 Datum: 1. 1. 1970