Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Porozumět emoční inteligenci

Možná jste si všimli populární internetové reklamy s obrázkem dvou teenagerů ze 70. let a nápisem: „Vzala si ho? A mají sedm dětí?“ Slogan reflektuje pocit, který zažívá mnoho spolužáků, když se sejdou na třídním srazu. Jejich skutečný život jen málokdy odpovídá snům, které měli jako dospívající.
|
Typ článku: Články

Co se týče inteligence, panuje představa, že lidé s vysokým IQ mají srovnatelně vysokou šanci na úspěšný život. Nicméně tak tomu není. Naopak velmi často dosáhnou v profesionálním životě velkého úspěchu studenti, kteří dosahovali jen průměrných výsledků. IQ se podílí na naší šanci na životní úspěch pouhými 20 procenty. Zbylých 80 procent tvoří jiné faktory. Jinými slovy, daleko větší vliv na úspěšnost v životě mají jiné vlivy nežli inteligence. Studie, provedená mezi absolventy Harvardovy univerzity v oblasti práva, lékařství, pedagogiky a ekonomie, toto tvrzení jen potvrzuje. Výsledky přijímacích zkoušek (které jasně korespondují s IQ) nijak nekorelují s následným profesním úspěchem.

Důvod je jednoduchý. Životní úspěch mnohem více ovlivňuje EQ (emoční inteligenční kvocient), než IQ (inteligenční kvocient) Nezvládnuté emoce mohou přimět i velmi chytré jedince k chování, které je velmi hloupé. Důležitost emoční inteligence pro budoucí úspěch je mezi psychology atraktivní téma a podporuje ho stále rostoucí množství odborných studií.

Měřítko úspěchu

Co tedy je emoční inteligenční kvocient? EQ je soubor vlastností, které jsou prokazatelně zásadní pro úspěšný a šťastný život. Lidé s vyskoým EQ kotrolují své impulzy a emoce. Jsou spolehliví, čestní, svědomití a zodpovědní. Jsou flexibilní a dokáží se adaptovat na změnu. Jsou přístupní konstruktivní kritice, inovaci, novým myšlenkám, novým přístupům a informacím. Navíc si jsou lidé s vysokým EQ vědomi svých limitů a mají realistická očekávání.

Emoční inteligence pomáhá lidem jasněji myslet, efektivněji komunikovat, redukovat polarizující postoje a posiluje jednotu uvnitř skupiny. Tedy schopnosti, které jsou oceňované na soudobém pracovišti orientovaném na znalosti a kde harmonická teamová spolupráce podmiňuje úspěch více než kdy jindy.

Emocionální zralost

Naším skutečným cílem je emocionální zralost. Tedy otevřenost a ochota růst, rozvíjet se a zrání ve způsobu, jak se chováme k druhým a k sobě samým. V mezilidských vztazích dokáže člověk s vyšším EQ odstoupit od své emocionální reakce na nějakou rozrušující událost a dokáže racionálně zhodnotit, co se opravdu stalo. Díky své čestnosti dokáže porozumět pohledu druhých a zároveň najít možná řešení situace. Je pravděpodobné, že naše první zaměstnání po dokončení vysoké školy, bude přímo spojené s naším IQ, ale čím dále do budoucna hledíme, tím větší roli bude naopak hrát EQ. Lidé s vysokou obecnou inteligencí tomu často nechtějí rozumět. Domnívají se, že důvod, proč nebyli povýšeni, spočívá v neschopnosti okolního světa ocenit, jak inteligentní opravdu jsou. Často trpí pocitem křivdy a neférovosti. Zaměstnavatelé ale při povyšování berou inteligenci v potaz. Nicméně se jedná o inteligenci emoční.

Jedinci s vysokým EQ rozumějí svým pocitům a emocím a dokáží je vyjadřovat, kontrolovat a ovládat. Zároveň obvykle vnímají také pocity a pohledy druhých a snáze rozumějí kolektivní dynamice a chápou své postavení uvnitř skupiny. Jsou ochotni odložit své vlastní ocenění ve prospěch většího dobra. Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou motivováni k dosažení cílů a udržují si pozitivní a zároveň realistický náhled. Důsledkem je rychlejší postup na kariérním žebříčku nežli u lidí s vysokým IQ. V zásadě jde o to, že dokáží vidět věci z nadhledu a tak se vyhnout emocionálním zvratům.

Emoční inteligence má pět základních komponentů – poznání svých emocí, ovládání emocí, rozpoznání emocí druhých, zvládání vztahů, motivace sebe sama k dosažení vytyčeného cíle.

Všimněte si, že klíčovým slovem v třech z pěti bodů jsou emoce. Emoce jsou přímo spojené s motivací (tj. faktory, které aktivují, vedou a udržují chování, které vede k dosažení cílů). Blízký vztah mezi EQ a motivací jedince je důvodem, proč vysoké IQ automaticky nezaručuje životní úspěch. Motivace, která je složkou EQ, je také nezbytná pro úspěch a zisk.

Faktory ovlivňujíci EQ

Genetika má větší vliv na IQ nežli EQ, ale i v emoční inteligenci dědičnost hraje svou roli. Mnohé děti se emoční inteligenci naučí od svých rodičů. Na rozvoj EQ mají také silný dopad zážitky z dětství. Sexuální zneužívání v dětství silně ovlivni vývoj amygdaly, limbického systému a čelního laloku mozku. Čelní lalok se umenšuje, zatímco limbický systém nabývá na objemu. Rozvinout vysoké EQ bývá u takových lidí problematické, avšak nikoli nemožné. Sledování televizních programů během dětství také dramaticky zvětšuje limbický systém, který je poté dokonce větší nežli čelní lalok. To je jeden z důvodů, proč mnozí pediatři dnes nedoporučují sledování televize žádnému dítěti pod dvanáct let. V poslední době bylo Americkou lékařskou asociací publikováno několik článků z pera dr. Brandona Centerwalla a dalších vědců o škodlivém vlivu televizní zábavy na emoční inteligenci dětí.

Současná úroveň vaší emocionální podpory ovlivňuje vaše EQ. Neblahý vliv na EQ mohou mít i fyziologické faktory, jako nedostatek spánku, nedostatek fyzického pohybu nebo špatná strava, a to zvláště v kombinaci s neočekávanou stresující událostí.

Jeden z nejsilnějších vlivů na EQ vykazuje strava. Nedávné studie prokázaly, že jedinec, který by v dané situaci dokázal reagovat normálně, pokud by požíval zdravou stravu, reaguje dramaticky odlišně, pokud se stravuje nevhodně (tj. mnohem pravděpodobněji ztratí kontrolu a nechá své emoce plynout do hněvu a zloby). Velmi často potom takové chování způsobuje zranění nebo výčitky svědomí, kterých se jen obtížně jedinec zbavuje.

Faktor, který je nade vším

Byť jsou dědičnost, sociální podpora i životní styl důležité faktory ovlivňující EQ, existuje ještě jeden mnohem důležitější vliv. Mnozí psychologové zabývající se EQ se shodují na tom, že nejdůležitější je, co si jedinec myslí. Jinými slovy, vaše každodenní myšlenky a myšlenkové pochody mají obrovský vliv na EQ.

To, na co myslíte, ovlivňuje to, kým jste. Je možné změnit základní hodnotové nastavení tím, že změníme způsob svého přemýšlení. Výsledkem je trvalé zlepšení nálady, pohledu do budoucna i produktivity. Když jsem studoval medicínu, mělo se za to, že psychiatr by neměl ovlivňovat hodnoty a víru svého pacienta. Pokud by tak učinil, byla nám řečeno, porušil by etické hranice. Navíc by se jejich stav pravděpodobně jenom zhoršil. Dnes někteří odborníci zastávají opačný názor. Mají za to, že pokud nezměníme hodnoty a přesvědčení, nemůžeme dosáhnout trvalého zlepšení nálady, pohledu do budoucna ani produktivity našeho pacienta. Tito odborníci navíc své názory podkládají množstvím přesvědčivého vědeckého materiálu.

Výzkum jednoznačně prokázal, že negativní a matoucí myšlenky vždy obsahují značná zkreslení. I když na povrchu takové myšlenky vypadají věrohodně, ve skutečnosti jsou neracionální, pokroucené nebo úplně mylné. Podobný způsob přemýšlení je hlavním zdrojem utrpení v současném světě. Dobrou zprávou je, že pokud se nám podaří zlepšit způsob uvažování, bude to mít zásadní vliv na naší náladu, osobní vztahy a život obecně. Změna světa začíná u změny myšlení.

Z knihy Neila Nedleyho The Lost Art of Thinking (Ztracené umění myslet). K vydání připravuje Advent-Orion.

Počet přečtení: 3910
Datum: 7. 6. 2020