Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Nekojené děti umírají z nevysvětlitelných příčin častěji než kojené

Nekojené děti umírají z nevysvětlitelných příčin, které jsou klasifikovány pod kategorií syndromu náhlého úmrtí dítěte, dvakrát častěji než děti kojené. Tomuto syndromu se připisuje asi 20 procent úmrtí dětí ve věku od dvou týdnů do dvou měsíců. V podezření je řada možných příčin.
|
Typ článku: Rady lékaře

Za jednu z příčin těchto náhlých úmrtí se pokládá podávání kravského mléka a umělých mléčných náhražek, zřejmě v důsledku reakce alergického typu. Tato reakce zabije dítě ve spánku v důsledku zvrácení obsahu žaludku, ve kterém se nalézá mléko nebo mléčná náhražka, a následného vdechnutí části této hmoty do plic. Plicní tkáň poté rychle vstřebá mléčnou bílkovinu nebo bílkoviny z mléčných náhražek do krve a tyto bílkoviny způsobí šok a smrt.

Tuto hypotézu o příčině náhlého úmrtí kojenců podporuje nález mléka v plicích, ke kterému dochází ve 40 procentech případů. Experimentální studie ukazují, že u guinejských prasat, kterým je podáváno po dobu několika dní kravské mléko, dochází ke vzniku citlivosti na mléko. Poté, když jsou jim podána lehká anestetika pro simulaci spánku a do jejich plic je kápnuto mléko, přestávají dýchat, buď téměř okamžitě anebo během třicetiminutového časového rozpětí. Tento sled událostí se podobá tomu, co vidíme u náhlých dětských úmrtí. Mikroskopické zkoumání tkání mrtvých guinejských prasat odhalilo buněčné změny, které jsou pozoruhodně podobné změnám zjištěným u náhle zemřelých dětí.

Důvodem, proč je nutné soustředit se na kravské mléko a mléčné náhražky jako na příčinu syndromu náhlého úmrtí kojenců, je skutečnost, že těmto úmrtím lze zabránit anebo jejich výskyt snížit jednoduchou podporou kojení. I kdyby se v budoucnosti potvrdily jiné teorie (jako teorie geneticko-vývojová či virová), prevence by byla mnohem obtížnější než pouhá změna směrem k potravě, která je pro děti přirozená.

S využitím informací z knihy dr. Johna McDougalla „McDougallův plán". Vydala Společnost Prameny zdraví a OS Maranatha.

Počet přečtení: 3514
Datum: 2. 7. 2012