Násilí poškozuje děti nejen emocionálně | Prameny zdraví

Násilí poškozuje děti nejen emocionálně

„Děti, které byly nejvíce vystaveny násilí, trpěly více depresemi a úzkostnými stavy než děti, jejichž vystavení násilí bylo nižší,“ uvedl dr. Hurt z Albert Einstein Medical Center ve Philadelphii. Vědci sledovali 119 městských dětí ve věku sedmi let a monitorovali jejich vystavení násilí i jejich chování, školní výsledky a to, jak si sami sebe cenily.

Násilí poškozuje děti nejen emocionálně

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Studie

Ty děti, které se staly svědky násilného činu, mj. častěji chyběly a dosahovaly horších výsledků ve škole než děti, které byly takovýchto zkušeností uchráněny.

Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 2001;155:1351-1356

Počet přečtení: 2 848 Datum: 14. 2. 2006