Mnozí středoškoláci trpí poruchou příjmu potravy | Prameny zdraví

Mnozí středoškoláci trpí poruchou příjmu potravy

Vědecký tým z Children s Hospital v Bostonu vyhodnocoval 5 740 z celkem 35 000 dotazníků obdržených od studentů 152 středních škol z celých Spojených států. Průzkum byl zaměřen na zkoumání stravovacích návyků studentů a obav, které si dělali o svoji váhu. Otázky byly mj. zaměřeny na přejídání se, nucené zvracení, sportovní aktivity či kouření.

Mnozí středoškoláci trpí poruchou příjmu potravy

Rubrika: Stravování | Typ článku: Studie

Vedoucí studie dr. Austin zjistil s kolegy, že téměř třetina dívek středoškolaček a asi 16 % chlapců vykazovalo příznaky poruchy příjmu potravy. Často se u nich vyskytovalo nekontrolované přejídání následované nuceným zvracením – za účelem kontroly tělesné váhy.

Dívky s touto poruchou mívají velmi často nepravidelný menstruační cyklus, případně se menstruace vůbec nedostavuje.

Dr. Austin uvedl, že i když zcela rozvinuté poruchy příjmu potravy byly relativně méně časté, nezdravé stravovací návyky jsou u středoškoláků zcela běžné.

Počet přečtení: 2 810 Datum: 2. 9. 2006