Média a poruchy chování | Prameny zdraví

Média a poruchy chování

Mají digitální média dopad na problémy v chování u dětí? – Žel ano. Nedávno publikovaný výzkum z University of Southern California (USC) ukázal, že teenageři, kteří stráví mnoho času používáním digitálních zařízení, jsou vystaveni zvýšenému riziku psychických problémů.

Média a poruchy chování

Rubrika: Zdraví dětí | Typ článku: Články

Děti, které používají digitální média intenzivně, mají oproti zřídkavým uživatelům dvakrát větší pravděpodobnost, že se u nich objeví symptomy hyperaktivity a poruchy pozornosti (tzv. ADHD).

Studie se zaměřila na dopad na mentální zdraví nové generace žijící ve světě všudypřítomného digitálního rozptylování, jako jsou sociální média, videa, textové zprávy, stahování hudby či online diskuse.

Vědci pracovali se 4 100 studenty ve věku 15-16 let v deseti veřejných středních školách v okrese Los Angeles, které reprezentují různé demografické i socioekonomické úrovně. „Zaměřili jsme se právě na teenagery, protože adolescence představuje kritický moment pro neomezený přístup k digitálním médiím a současně nástup ADHD,“ vysvětluje dr. Leventhal, profesor preventivní medicíny a psychologie na USC.

ADHD je mozková porucha se symptomy, jako jsou nepozornost, hyperaktivní chování a impulzivnost. Vyskytuje se poměrně často u dětí a dospívajících a postihuje také kolem 4 % dospělých v západních zemích.

Studenti v průběhu studie odpověděli na otázky, jak často používali 14 různých populárních internetových platforem. Vědci je monitorovali každých 6 měsíců v letech 2014 až 2016. Zjistili, že 9,5 % ze sledovaných dětí, které často používali polovinu digitálních platforem, a 10,5 % z dětí, které používaly všech 14 platforem, často vykazovalo ADHD symptomy. A naopak, pouze 4,6 % ze 495 studentů, kteří nevykonávali často nějakou digitální aktivitu, vykazovalo ADHD symptomy (v poměru podobném běžné populaci).

Přímo šokující pak byla zjištění z výzkumu neziskové organizace Common Sense Media. Vědci zjistili, že teenageři stráví asi jednu třetinu dne – téměř 9 hodin – používáním online médií. Jiná studie tvrdí, že 43 procent středoškoláků používá digitální média tři nebo více hodin denně.

Nová mobilní mediální zařízení a bezmezné možnosti obsahu bezpochyby ovlivňují mentální zdraví dětí. Můžeme s jistotou říci, že teenageři, kteří jsou vystaveni intenzivnímu vlivu digitálních médií, jsou současně výrazně více vystaveni riziku rozvoje ADHD symptomů v budoucnosti.

Otázkou je, zda takové zprávy dokáží ještě alespoň některé ochránit před zničující spirálou nekontrolovaného přívalu informací, rozptýlení a zábavy. Věříme, že ano, proto o tom píšeme i my. :)

Přeloženo a přetištěno z webových stránek Ambulance klinické výživy.

Počet přečtení: 1 219 Datum: 14. 10. 2019