Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Magnetická terapie v levém a pravém čelním laloku přináší povzbuzující výsledky

Přestože je tato terapie poměrně nová, její výsledky jsou povzbuzující. Působení magnetické terapie na čelní lalok přináší úlevu. Depresi však necharakterizuje jen generalizované poškození čelního laloku, ale také nedostatky v konkrétních oblastech čelních laloků.

Nejnovější výzkumy jsou ještě o krok dále a naznačují, že mezi levým a pravým čelním lalokem je také funkční nerovnováha.

Velkou depresi (a negativní jevy s ní spojené) způsobuje a/nebo udržuje zhoršená funkce levého čelního laloku (a jeho krevního oběhu) v porovnání s pravým čelním lalokem. Výhoda magnetické terapie spočívá v tom, že ji lze použít také ke stimulaci či k utlumení přesně vymezených oblastí mozku.

Jak může magnetická terapie v jednom případě činnost mozku stimulovat a v jiném tlumit? Zdá se, že opakovaná vysokofrekvenční magnetická terapie zvyšuje činnost dané mozkové oblasti, zatímco nízká frekvence mozkovou činnost utlumuje (nebo zpomaluje). Díky tomuto poznatku mohou odborníci léčit depresi tím, že buď podněcují levý čelní lalok, anebo zpomalují činnost pravého laloku.

Účinnost těchto dvou různých terapií podporuje teorii, že součástí problému deprese je větší poškození funkce levého čelního laloku než pravého.

Doktor Mark George v přehledu magnetické terapie z roku 1999 tyto závěry potvrdil. George se svým týmem při starším, nepublikovaném výzkumu zjistil, že když pacienti dostávali vysokofrekvenční terapii (od které se očekávalo, že podnítí činnost pravého čelního laloku), deprese se zhoršila.

Magnetická terapie může být tedy účinnější než léčba léky, protože se zaměřuje na konkrétní oblast mozku (léková terapie má všeobecný účinek na celý mozek), může být dokonce účinnější než léčba šoky, kterou také není možno přesně zacílit. Některé předběžné výzkumy naznačují, že magnetická terapie může být stejně účinná, či dokonce účinnější než kterákoli tradiční léčba, kterou dnes lékaři používají.

Magnetickou terapii je třeba ještě zkoumat a bylo by předčasné považovat ji za zcela nejlepší při léčbě deprese.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3581
Datum: 17. 2. 2010