Magnetická terapie má méně vedlejších účinků než šoková terapie | Prameny zdraví

Magnetická terapie má méně vedlejších účinků než šoková terapie

Na základě rostoucích poznatků o významu čelního laloku vznikají další možnosti, jak zmírnit depresi. Jednou z nejslibnějších je magnetická terapie. Objevením této techniky byl nalezen další způsob, jak „vyhánět“ depresi z mozku, a to bez škodlivých vedlejších účinků, které terapii šoky doprovázejí.

Magnetická terapie má méně vedlejších účinků než šoková terapie

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

I když magnetická terapie není tak účinná, má mnohem méně vedlejších účinků (lebkou neprochází elektrický proud, ale magnetické pole).

Magnetická terapie využívá starý fyzikální princip elektromagnetu. Prochází- li cívkou elektrický proud, vytvoří se magnetické pole kolmé na proud elektřiny v cívce. Pokud se v blízkosti tohoto magnetického pole nachází vodivý materiál, vytvoří se v něm elektrický proud (paralelně, ale v opačném směru než proud v cívce). Stejný princip využívá generátor v autě.

Při magnetické terapii se nad vybranou část hlavy (např. čelní lalok) umístí cívka, kterou prochází střídavý proud vytvářející silné magnetické pole. Magnetické pole tvoří v mozku elektrický proud, který stimuluje nervové buňky, aby se „zapálily“ (technicky řečeno „depolarizovaly“).

Je zajímavé, že depolarizace nervových buněk funguje na stejném principu jako šoková terapie.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 2 708 Datum: 19. 2. 2009