Kofein ve vztahu k cukrovce | Prameny zdraví

Kofein ve vztahu k cukrovce

Předběžné výsledky jedné malé nizozemské studie ukázaly, že již pití malého množství kávy vystavuje jednotlivce riziku snížené citlivosti na inzulín, a tedy neschopnosti dobře využívat krevní cukr. Snížená citlivost na inzulín obvykle předchází nástup cukrovky.

Kofein ve vztahu k cukrovce

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Studie

U zkoumané skupiny dvanácti osob, kterým byla intravenózně (do žily) podána malá dávka kofeinu, došlo v porovnání s kontrolní skupinou ke snížení citlivosti na inzulín o 15 procent. Současně se projevilo také zvýšení hladiny mastných kyselin (tuků) v krvi.

Diabetes Care 2002;25:364-369

 

Počet přečtení: 4 697 Datum: 13. 2. 2007