Jakého zdravotního prospěchu můžeme dosáhnout snížením spotřeby soli? | Prameny zdraví

Jakého zdravotního prospěchu můžeme dosáhnout snížením spotřeby soli?

Podstatným snížením celkové spotřeby soli a používáním soli i s chloridem draselným (směs NaCl, KCl) je možno odstranit 10% všech úmrtí. O jaká úmrtí a je působící nemoci se jedná?

Jakého zdravotního prospěchu můžeme dosáhnout snížením spotřeby soli?

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Poradna výživy

Sůl je hlavní příčinou vysokého krevního tlaku. Vysoký krevní tlak je hlavní příčinou cévních příhod mozkových (mrtvice), které mohou vést k smrti anebo k trvalému či přechodnému ochrnutí určitých částí těla. Výskyt těchto nemocí tedy můžeme zásadně snížit omezením spotřeby soli.

Vysoký krevní tlak také podstatně zvyšuje riziko infarktu myokardu. Snížením spotřeby soli tedy dlouhodobě snížíme i četnost infartku myokardu.

Vysoký krevní tlak také zvyšuje riziko nemoci ledvin. Snížením spotřeby soli tedy snížíme i četnost těchto nemocí a jimi způsobených úmrtí.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 2 721 Datum: 16. 6. 2009