Jak se dá postupovat, když léčba depresí „nezabírá“... | Prameny zdraví

Jak se dá postupovat, když léčba depresí „nezabírá“...

Navzdory nebývalým možnostem dnešního lékařství, stav třiceti procent pacientů s velkou depresí v standardní lékařské nebo psychiatrické péči se základní léčbou vůbec nezlepšuje. Jak postupujeme, když léčba nepomáhá?

Jak se dá postupovat, když léčba depresí „nezabírá“...

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Rady lékaře

První výsledky se obvykle objevují po pěti až šesti týdnech léčby. Pokud v tomto období nenastane zlepšení, můžeme nasadit jiný lék a přehodnotit možné příčiny deprese. Žel, většina lékařů jen vyzkouší jiný lék, anebo – pokud tak ještě neučinili – doporučí pacienta k poradenskému pohovoru. Většina lékařů však často neví nic o úspěšné terapii deprese pomocí stravy a změny životního stylu, a proto ji ani nepoužívá.

V praxi jsem se setkal s méně než patnácti procenty depresivních pacientů, jejichž stav se nezlepšil ani po absolvování základního léčebného postupu (zahrnuje jak změny ve stravování a životním stylu, tak i léky – u těch, kteří trpí minimálně středně těžkou depresí). Mnozí pacienti, jejichž stav se nezlepšoval, nezměnili svůj životní styl, pouze užívali léky. U několika pacientů, jejichž stav se nezlepšil ani po změně životního stylu, hledám jiné, netypické příčiny deprese, které jsme mohli přehlédnout během průběhu diagnostikování (např. nedostatek vitaminu B12, infekce či otrava rtutí).

Pokud se nenajdou jiné příčiny a pokud se zdá, že pacient léčbu stravou nebo změnou životního stylu dodržuje, vyzkouším jinou skupinu léků. Další možností je zvýšení dávky předepsaného antidepresiva na maximum, nebo použití jiného léku ze stejné skupiny, protože se často stává, že jiný lék z té samé skupiny je účinný. Žel, neexistuje výzkum, který by stanovil postup při určování léku, který bude v daném případě nejúčinnější.

Je-li lék v začáteční zkušební době účinný jen částečně, je vhodné podpořit léčbu dalším lékem, například lithiem nebo bupropionem.

Zdá se, že toto je lepší řešení než zkoušení jiného antidepresiva a pozitivní výsledky se mohou projevit mnohem rychleji než při vynechání jednoho léku a nasazení jiného. Účinnost lithia potvrdily pečlivé vědecké pokusy a klinická praxe. Obvyklé dávky se pohybují v rozmezí 600 až 800 mg/den. Pravděpodobnost, že pacient bude depresivní i po započetí léčby lithiem, je o 56 až 96 % nižší. Nežádoucí účinky kombinace lithia s antidepresivy nejsou výrazné a vyskytují se častěji u starších lidí. Léčba lithiem i přes svou účinnost není příliš oblíbena, a to pravděpodobně proto, že se při ní musí pravidelně sledovat hladina lithia v krvi, aby se předešlo závažným toxickým účinkům.

Bupropion (Wellbutrin) je dalším možným doplňkem léků SSRI. Zlepšuje účinek SSRI a snižuje jejich obvyklé vedlejší účinky (sexuální dysfunkci a apatii). Při společném užívání bupropionu se SSRI je důležité sledovat jeho hladinu v krvi, aby se předešlo toxicitě.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 12 261 Datum: 3. 1. 2010