Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jak předcházet cukrovce

Žijete-li typickým životním stylem běžného Čecha nebo Slováka, riziko, že onemocníte cukrovkou, je docela značné. Je ale možné tomuto zničujícímu onemocnění předejít. Možná si říkáte: A platí to i pro mne?
Rubrika: Cukrovka
|
Typ článku: Články

Podobně jako u řady dalších podobných slibů je odpověď: podle okolností. Do značné míry to záleží na vás.

Tady je klíčová otázka: Jste ochotni se zařídit podle nejlepších současných doporučení? Pokud jste ochotni přejít na zdravější životní styl, platí, že můžete do značné míry u sebe eliminovat riziko vzniku cukrovky. Dokonce, i když je vaše hladina krevního cukru již na vyšší hodnotě, než by měla být, i vy můžete nastoupit tuto cestu, abyste minimalizovali komplikace a mohli si užívat dlouhého a plnohodnotného života.

Podívejme se na to, s čím přichází vědecký výzkum ohledně možností prevence cukrovky.

Co ukazuje věda

Jednou z největších studií, které se zabývaly zkoumáním toho, proč někteří lidé onemocní cukrovkou a jiní ne, byla studie Harvardské univerzity známá pod názvem Nurses’ Health Study. Výzkumníci začali sledovat 84 941 žen, které neměly cukrovku. Zkoumali životosprávu těchto žen – jejich stravovací návyky, kolik mají pohybu, kolik váží, jestli kouří atd. – a udržovali s nimi kontakt, aby mohli zaznamenat, které ženy onemocní cukrovkou a které nikoliv. Odhalili několik faktorů z oblasti životního stylu, jež jasně ukazovaly na to, kdo dostane cukrovku. Mezi těmito faktory byly: nadváha, nedostatek fyzické aktivity, kouření a nezdravý jídelníček.

Po šestnácti letech porovnali vědci ty ženy, které neuvedly žádný z výše zmíněných rizikových faktorů, se skupinou žen, kde se vyskytoval jeden nebo více rizikových faktorů. Zjistili, že ty ženy, které měly jeden či více rizikových faktorů, měly skoro desetinásobné riziko onemocnění cukrovkou oproti těm, které neměly žádný rizikový faktor. Když zúžili porovnání pouze na ženy, u kterých se cukrovka vyskytovala v rodině, výsledky byly v podstatě totožné.

Tato studie ukazuje, že faktory z oblasti životního stylu jsou důležitější než genetické sklony, a že pokud nekouříte, máte dost pohybu, stravujete se zdravě a máte pod kontrolou svoji váhu, můžete tak snížit svoje riziko onemocnění cukrovkou o 90 či více procent. To naznačuje, jak důležitý je zdravý životní styl při prevenci tohoto závažného onemocnění. Další velká studie z poslední doby zkoumala podobné návyky v oblasti životosprávy a zjistila u těch, kteří neměli žádný rizikový faktor – tedy jinými slovy u těch, kteří volili zdraví – snížení rizika onemocnění cukrovkou o 93 %.

Pro prediabetiky

Můžete si teď říkat: Mám nadváhu, nemám dost pohybu a hladinu glukózy už mám zvýšenou. Mohu v něco doufat? Tuto otázku by si mohli – a pravděpodobně tak činí – položit i mnozí další lidé.

Organizace National Institutes of Health vypracovala studii na lidech, kteří již měli zvýšené riziko cukrovky, aby zjistili, jestli i u nich je prevence ještě možná. V rámci tohoto výzkumu sledovali 3 234 lidí. Všichni měli nadváhu a většina žila sedavým způsobem života. Jednalo se o tzv. prediabetiky. Výzkumníci náhodně rozdělili účastníky studie do tří skupin, aby zjistili, který druh terapie bude nejúčinnější.

Účastníci v první skupině dostávali placebo. Posloužili jako kontrolní skupina. Pacientům ve druhé skupině podávali lék metformin. Jeho účelem je pomáhat lidem s prediabetes udržet hladinu krevního cukru pod kontrolou.

Lidé ve třetí skupině byli vystaveni intervencím v oblasti životního stylu. Dostali za úkol tři věci: (1) Za prvé měli zhubnout, cílem bylo zhubnutí o 7 procent tělesné hmotnosti. (2) Měli se začít pravidelně pohybovat, cílem bylo, aby každý týden nachodili rychlou chůzí 150 minut – to je třicet minut denně po pět dnů v týdnu. A (3) měli zlepšit své stravovací návyky. Měli začít konzumovat více potravin s vysokým obsahem vlákniny, jako jsou celozrnné obiloviny, ovoce, zelenina a luštěniny. Ženy měly přijmout 25 gramů vlákniny denně, muži pak 38 gramů vlákniny denně. Měly též začít jíst méně pevných nebo nasycených tuků, které měly nahrazovat rostlinnými oleji. A nakonec si měly vybírat více potravin s nízkým glykemickým indexem – zejména snížit svoji spotřebu bílého chleba a pečiva, limonád, brambor a bílé rýže.

Za necelé tři roky sledování zjistili výzkumníci, že lidé užívající metformin měli o 31 procent nižší riziko onemocnění cukrovkou 2. typu než účastníci v kontrolní skupině, zatímco ti, u kterých došlo k intervencím v oblasti životního stylu, měli riziko cukrovky nižší o 58 procent než v kontrolní skupině.

Tento výzkum nás ujišťuje, že ať začneme s významnými změnami v životosprávě kdykoliv, můžeme výrazně snížit svoje riziko onemocnění cukrovkou 2. typu. Podobné studie zaměřené na prevenci byly s velmi podobnými výsledky zopakovány i v dalších zemích.

Pro ty, kteří již cukrovkou onemocněli

Třetí otázkou je, pokud již cukrovku mám, jestli mi změny v oblasti životního stylu mohou pomoci mít ji pod kontrolou a snížit vážná rizika, která ji doprovázejí?

Výsledky řady studií ukazují, že dokonce i když člověk již byl diagnostikován s cukrovkou, pokud udělá významné změny ve své životosprávě, může ji zvládat a dokonce někdy i průběh onemocnění zvrátit, když se mu podaří snížit hladinu cukrovky pod práh diagnózy diabetu. Je však pravdou, že k většině případů zvrácení průběhu cukrovky dochází během prvních několika let po diagnostikování onemocnění.

Programem, který je při léčení cukrovky účinný, je program NEWSTART. Jedná se program intenzivních změn v oblasti životosprávy. Asi 50 procent diabetiků, kteří se tohoto programu zúčastní, se během pouhých osmnácti dnů zbaví potřeby užívání léků na cukrovku. A až 80 procent těch, kteří trpí diabetickou neuropatií, je za stejnou dobu zcela bez bolestí.

I když mnozí lidé dokáží snížit svoji hladinu krevního cukru na normální hodnoty, neplatí to pro všechny; proto nepřestávejte užívat léky na diabetes bez toho, aby to schválil váš ošetřující lékař. Také je dobré být si vědom toho, že i když se vám může podařit držet cukrovku po řadu let zkrátka pouze stravou a pohybovým režimem, je pravděpodobné, že se onemocnění nakonec vrátí, protože s přibývajícími lety přestává být stárnoucí slinivka schopná vytvářet dostatečná množství inzulínu.

Případová studie

Lelandův příběh ilustruje, jak je možné dostat cukrovku pod kontrolou zdravým životním stylem. Při 101 kg tělesné hmotnosti měl Leland docela značnou nadváhu. Nevěnoval se pravidelně žádné fyzické aktivitě a jedl nezdravou stravu, která je dnes až příliš typická. Cukrovku mu diagnostikovali, když mu bylo 38 let – to je jistě příliš brzy na toto onemocnění, i když se s tím dnes setkáváme stále častěji.

Lelandův lékař mu naordinoval léky. Pak mu však navrhnul, aby udělal nějaké změny ve své životosprávě. Leland se začal stravovat zdravěji a zapracoval také na své nadváze, podařilo se mu zhubnout jedenáct kilogramů. Začal také pravidelně chodit. Po třech měsících už dokázal prokládat chůzi joggingem; o několik týdnů později byl schopen uběhnout 1,6 kilometru bez zastavení. Netrvalo dlouho a lékař nemusel už Lelandovi žádné léky předepisovat, protože je nepotřeboval – jeho hladina krevního cukru se vrátila k normálu.

Leland stále zvyšoval dávky fyzického zatížení, postupně se dopracoval k tomu, že třikrát týdně uběhnul osm kilometrů. Začal se věnovat i turistice a aktivnímu sportování. Díky změnám životosprávy byl schopen po dobu deseti let mít cukrovku zcela pod kontrolou – bez toho, že by musel užívat jakékoliv léky.

Nakonec musel léky opět začít užívat, ale přesto je dnes po padesátce zdravější než před deseti lety, tedy před tím, než změnil svůj život. Říká: „Pohyb mi zachránil život. Mám nyní úplně jiný pohled na život a jsem mnohem šťastnější.“ Leland vede aktivní život, zdravě se stravuje, těší se dobrému zdraví a užívá si svého života.

A to může platit i pro vás.

Z knihy Dona Halla Devět opatření k prevenci diabetu. Vydaly Prameny zdraví.

Počet přečtení: 2075
Datum: 22. 2. 2018