Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Inzulinová pumpa mi připadá skvělá. Je nějaké riziko, které její užívání doprovází a o kterém bych měla vědět?

I když je inzulinová pumpa velkou pomocí, přesto se její funkce ještě stále ani vzdáleně neblíží tomu, jak funguje zdravá slinivka. Pumpa může v dodávání inzulinu selhat – když k tomu dojde, může krevní cukr rychle stoupnout na velmi vysokou úroveň a způsobit tak u osoby s juvenilní cukrovkou ketoacidózu a koma.
Rubrika: Cukrovka
|
Typ článku: Rady lékaře

Rovněž takové selhání pumpy, při kterém by se naopak mohlo do těla dostat příliš mnoho inzulinu, může způsobit značné snížení hladiny krevního cukru a tím ohrozit nemocného na životě. V místě vpichu jehly dochází u téměř třiceti procent pacientů často k infekcím.

Mnozí lékaři považují inzulinovou pumpu za přelom v léčbě této nemoci; doufají totiž, že lepší kontrola hladiny krevního cukru sníží množství komplikací cukrovky. Avšak i tato přesnější forma inzulinové terapie je v určitých ohledech zklamáním. I když u většiny pacientů, kteří jsou touto pumpou vybaveni, pravděpodobně dojde k určitému zpomalení ve zhoršování jejich tělesných funkcí, žádného výrazného zvratu ve smyslu odvrácení komplikací tím dosaženo není.

Příliš přísná kontrola hladin krevního cukru inzulinovou pumpou se odrazila ve zhoršení onemocnění očí, a to už po jejím tříměsíčním až půlročním užívání. Toto zhoršení je zřejmě způsobováno častými výskyty hypoglykémie, která zraňuje citlivé nervové buňky nalézající se na sítnici v zadní části oka. Příliš pozorná kontrola hladiny krevního cukru s častým aplikováním injekcí (několikrát denně) ústí v podobné poškození sítnice. Návrat k méně přísné kontrole zlepšil asi během jednoho roku retinopatii u mnoha, nikoliv však u všech pacientů.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 3024
Datum: 14. 1. 2009