Intervence v oblasti životního stylu pomáhá v prevenci cukrovky | Prameny zdraví

Intervence v oblasti životního stylu pomáhá v prevenci cukrovky

Intervence prostřednictvím zdravého životního stylu dále prokazují své prospěšné účinky - i u nemoci jako je cukrovka.

Intervence v oblasti životního stylu pomáhá v prevenci cukrovky

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Studie

Vědci sledovali deset let asi 2 700 pacientů, které rozdělili do tří skupin. Po prvních třech letech se ukázalo snížení rizika vzniku cukrovky o 58 % u těch, kterým se dostalo intervencí v oblasti životního stylu, a o 31 % u pacientů, kteří užívali lék metformin - v porovnání s těmi, jimž se dostalo placebo.

The Lancet, Vol. 374, 9702, 1677-1686, 14 November 2009

Počet přečtení: 2 794 Datum: 2. 9. 2012