Internetové opojení | Prameny zdraví

Internetové opojení

Termín „závislost na internetu" byl poprvé použit v roce 1995 psychiatrem Ivanem Goldbergem - spíše jako vtip než cokoliv jiného. Dnes se tomu už ale nikdo nesměje. Ať se tomu říká porucha závislosti na internetu, nutkavé užívání internetu anebo patologické užívání internetu, závislost na internetu představuje vážný a stále častěji se vyskytující problém.

Internetové opojení

Rubrika: Závislosti | Typ článku: Články

Množí se počet důkazů o tom, že na připojení na internet je něco, co má na lidi mocný vliv. Internet jednoznačně dokáže působit na náladu člověka; skoro třicet procent uživatelů internetu přiznává, že jej používá ve snaze zlepšit si špatnou náladu. Jinými slovy - užívají internet jako návykovou látku.

To není příliš překvapující, vzhledem k tomu, že při všech závislostech - dokonce i při behaviorálních - hraje roli chemická složka. Není možné stát se závislým na jakékoliv látce nebo chování, pokud nedojde ke změně v chemii mozku.

Podobně jako další závislosti zahrnuje i závislost na internetu element snášenlivosti, když stejná dávka užívání vyvolává menší stupeň „opojení" a k dosažení stejné hladiny rozkoše je třeba zvýšené užívání internetu. Lidé, kteří mají nízkou sebeúctu, jsou zranitelnější behaviorálními závislostmi, jako je např. závislost na internetu, i závislostmi na návykových látkách.

Není proto překvapivé, že závislost na internetu se objevila jako nové klinické onemocnění. Je zajímavé, že se zdá, že jí podléhá více nových než zkušených uživatelů, i když dlouhodobí těžcí uživatelé mohou problém popírat anebo příznaky závislosti nedokážou rozpoznat.

Když má užívání internetu za následek studijní, sociální nebo pracovní újmu, můžeme je považovat za problematické. Závislí lidé rovněž často nedostatečně spí, vynechávají některá jídla, nejsou schopni řídit svůj čas, utrácejí příliš mnoho peněz za online poplatky a výrobky prodávané přes internet, užívají internet proti špatné náladě, internet je jejich hlavním zájmem a zakoušejí abstinenční příznaky, jako jsou deprese, náladovost, třasy a úzkostné stavy - když nejsou připojeni.

Zaměstnanci s připojením na internet tráví skoro 10 procent své čtyřicetihodinové pracovní doby internetovými aktivitami, které s jejich prací nijak nesouvisejí. Tajné sledování zaměstnanců firmy Internal Revenue Service ukázalo, že aktivity, jako je vyřizování osobní emailové pošty, online chatování, nakupování a kontrolování výše osobních účtů představovalo 51 procent času, který zaměstnanci trávili online.

Psycholog David Greenfield studoval 1 500 firem a zjistil, že mnozí zaměstnanci přišli o práci v důsledku toho, že trávili čas v práci prohlížením pornografických stránek a hraním, kromě toho trávili hodně času i nakupováním přes internet. Podle dr. Marlene Maheuové, odbornice na závislost na internetu a generální ředitelky Pioneer Development Resources, Inc., se realizuje asi 25 až 50 procent internetové závislosti v práci.

„To znamená, že zaměstnanci jsou placeni za to, že se angažují v aktivitách, které nemají s prací vůbec nic co do činění," napsala dr. Maheuová.

Internetový průzkum uživatelů, kteří sami hlásili, že s ním mají problém, ukázal, že více než 90 procent z nich bylo přesvědčeno, že bez internetu by byl svět nezajímavým a prázdným místem. Skoro 80 procent respondentů uvedlo, že se jim během dne honí hlavou myšlenky na užívání internetu, a 80 procent odpovídajících uvedlo, že se stávají velmi nervózními, když je internetové připojení pomalé. Více než 40 procent trpělo depresemi a po dlouhodobějším používání internetu i pocitem viny. Sedmdesát procent respondentů uvedlo, že když je někdo při užívání internetu vyruší, stávají se agresivními.

Sociální dopady užívání internetu

Jedinci, kteří mají problém s nějakou návykovou látkou, spíše než běžná populace propadají internetu. V jedné studii zjistili, že 60 procent ze dvacítky lidí, kteří byli ve zkoumaném vzorku a trpěli závislostí na internetu, bylo současně závislých na nějaké droze. Větší studie na 396 osobách zjistila, že 52 procent lidí závislých na internetu bylo současně závislých na návykových látkách.

Studie uživatelů internetu v Koreji zjistila, že jedinci, kteří vykazovali vysokou míru závislosti na internetu, se současně častěji projevovali dysfunkčně ohledně sociálního chování. Lidé závislí na internetu častěji utíkali prostřednictvím webu od reality, používali internet proti pracovnímu stresu či v depresivních stavech. Lidé závislí na internetu současně hlásili vyšší stupeň osamělosti, depresivních nálad a nutkavého jednání než příležitostní uživatelé internetu. Platí podobné jako u jiných závislostí - špatná schopnost vyrovnat se se stresem stojí v pozadí těchto typů chování.

Ale nezávisle na druhu závislosti vždy dochází k odlidštění anebo odosobnění závislého člověka. Závislost narušuje schopnost člověka rozlišovat mezi přijatelnými možnostmi. Volby nejsou spojeny s důsledky a rozum nekoresponduje s realitou. Normální mozkové pochody jsou obráceny: Namísto potěšení kvůli přežití se začíná jednat o přežívání kvůli potěšení - hledání rozkoše v zájmu rozkoše.

Přitažlivost internetu

K přitažlivosti internetu přispívá řada faktorů. Obsah online je okamžitě a stále přístupný, necenzurovaný a neregulovaný. Internet je interaktivní a poskytuje uživateli pocit - jakkoli falešný - anonymity. Výsledkem je, že lidé, kteří by nikdy neporušili zákon „veřejně", se mnohem snáze „privátně" namáčejí do chování, které někdy může být označeno dokonce za kriminální.

I když není internet škodlivý sám o sobě, ve skutečnosti, že jeho prostřednictvím lze všechno jednoduše a rychle dosáhnout, leží potenciál pro zneužití. Kombinace snadného přístupu, dosažitelnosti, nízkých nákladů, anonymity, časové neomezenosti, nedostatku zábran a limitů, to vše přispívá k plnosti zážitku, který internet nabízí.

Naneštěstí právě ty faktory, které vytvářejí z internetu tak mocný nástroj pro činění dobrého, současně usnadňují uživateli cestu k takovým dobře známým podobám nutkavého chování, jako jsou hazardní hraní, nakupování, obchodování s akciemi či destruktivní sexuální projevy.

Vzhledem k tomu, že lidé se sklonem k nutkavému chování se učí až příliš rychle, tradiční metody věnování se závislému chování blednou v porovnání s rychlostí a účinností internetu. Internet umožňuje závislým lidem věnovat se aktivitám, které jim přinášejí velkou rozkoš, a to bez lidského faktoru - tím se otvírají dveře pro větší zneužití. Bez normální lidské interakce, která nákup akcií, hazardní hraní či nakupování doprovází, je zde mnohem větší riziko nutkavého chování či zneužití.

Zvláště to platí v oblasti sexu. Internet nabízí virtuální rozmanitost sexuálních aktivit a umožňuje akcelerovanou, ale povrchní intimitu, která nepodléhá kontrole normální sociálních zábran. Hranice padají, když uživatelé internetu, kteří by v reálném životě nikdy neuvažovali o mimomanželském vztahu, postupují od chatu přes pornografii k emocionálně vyprázdněnému reálnému sexu. Bez nárazníkové zóny zdravého sociálního kontextu a smysluplných emocionálních a psychologických pout mnozí zjistí, že návnada povrchního sexu je uvězní ve světě deprese, izolace a závislosti. Povrchní sexuální internetové stránky nemohu nikdy nahradit emocionální a psychický prospěch plynoucí ze skutečného vztahu - tváří v tvář.

Normální aktivity, jako je nakupování, obchodování s akciemi a účast na dražbách dostávají prostřednictvím internetu jedinečnou podobu. Například za nedostatku sociálních vazeb, které existují v obchodě na rohu, vypadají výrobky na internetu tak nějak lépe. Nakupující fyzicky neprochází a nebere do rukou zboží, k dispozici nejsou prodavači ani další zákazníci, kterých by se bylo možno na něco zeptat, neexistuje rozptýlení dané přítomností dalších zákazníků nebo nakupováním s někým dalším a člověk nemusí stát ve frontě u pokladny. Všechna tato běžná vyrušení a rozptýlení nicméně poskytují čas pro to, aby se nakupující mohl rozmyslet a vyhnul se impulzivnímu nákupu.

Peníze se na internetu mohou také zdát méně reálné, což je další faktor, který vede mnohé nakupující k tomu, že nakupují proti zdravému rozumu.

Nikoliv nepřítel

Navzdory negativním výsledkům nadměrného trávení času online, které zakoušejí lidé závislí na internetu, není internet sám o sobě nepřítelem. Tato „informační dálnice", jak je někdy internet přezdíván, poskytuje společnosti mnohé nezbytné a prospěšné služby. Internet je rychlý, ekologický, praktický a poučný. Má však také svá úskalí a jámy, do kterých se dá padnout a kterých si nejsou mnozí vědomi. Pro některé lidi se tak nájezd na dálnici brzy stává mimoúrovňovou křižovatkou, ze které neexistuje žádný výjezd.

Podobně jako u lidí závislých na drogách či na alkoholu, i lidé závislí na internetu se obracejí k rozptýlení, které jim pomůže uniknout realitě a každodenním starostem. I když platí, že internet není svojí podstatou špatný a že interakce online skutečně zaplňuje pro některé lidi sociální prázdno, jeho užívání zahrnuje významná rizika. I když všichni uživatelé internetu nejsou sexuálně závislí, čas, který na webu tráví, je rozhodně vystavuje vyššímu riziku setkání se s pornografií.

Internet rovněž umožňuje lidem snadněji si přisvojit novou identitu. Další uživatelé internetu poté komunikují s těmito „falešnými uživateli" a mohou dojít k nesprávnému závěru, že vztah online je totéž jako skutečný vztah.

Internet se stává skutečným problémem, když jsou lidé tak ponořeni a zapleteni do online aktivit, že zanedbávají svoje zdraví, vztahy, práci a další odpovědnosti. Podobně jako u řady životních potěšení, když dojde na internet, klíčem je střídmost.

Z knihy V. Griffin a spol. Cesta ke svobodě. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 2 763 Datum: 26. 11. 2012