Impulzivní nákupy | Prameny zdraví

Impulzivní nákupy

Existuje psychologický koncept zvaný „rozhodovací únava“, který ob­chodníkům slouží jako nástroj k manipulaci se zákazníky. Zdá se, že lidé ma­jí omezenou kapacitu rozhodování v určitém časovém úseku a kvalita našich rozhodnutí se zhoršuje až do té míry, že začneme činit rozhodnutí naprosto iracionální.

Impulzivní nákupy

Rubrika: Stravování | Typ článku: Studie

Napadlo vás někdy, proč jsou v supermarketech všechny ty slad­kosti a nezdravé věci právě u pokladen? Poté, co se prokoušete čtyřiceti tisíci položkami v průměrném supermarketu, síla vaší vůle je už příliš oslabená na to, aby odolala impulzivním nákupům.

Počet přečtení: 388 Datum: 18. 5. 2022