Důležitost pravidelnosti v jídle | Prameny zdraví

Důležitost pravidelnosti v jídle

Britský výzkum zahrnující 1768 účastníků zkoumal vliv pravidelného stravování na zdraví.

Důležitost pravidelnosti v jídle

Rubrika: Stravování | Typ článku: Studie

Ukázalo se, že ti účastníci studie, kteří se stravovali nejvíce nepravidelně, měli o 34 % vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví metabolický syndrom (skupina rizikových faktorů, které souvisejí se zvýšením rizika srdečního onemocnění) než ti, kteří byli nejukázněnější. Sledování účastníků po dobu 17 let potvrdilo, že ti, kteří obědvali častěji v různou dobu, byli vystaveni vyššímu riziku metabolického syndromu.

Tyto výsledky souzní s tím, co napsala Ellen Whiteová, známá zdravotní reformátorka a autorka již před více než 100 lety: „Nepravidelnost v jídle narušuje optimální funkci trávicích orgánů, což vede ke zhoršení nálady a zdraví.“

Přetištěno ze serveru Positive Choices

Počet přečtení: 1 995 Datum: 3. 10. 2017