Dobrá zpráva pro kosti vegetariánů | Prameny zdraví

Dobrá zpráva pro kosti vegetariánů

Někteří lidé, kteří konzumují vegetariánskou stravu, si dělají starosti se svojí hustotou kostní hmoty (BMD). Meta analýza devíti dřívějších studií zabývajících se vztahem mezi BMD a konzumací vegetariánské stravy jim umožní trochu si oddechnout.

Dobrá zpráva pro kosti vegetariánů

Rubrika: Vegetariánství | Typ článku: Studie

Výsledky ukázaly, že vegetariáni a vegani mají sice trochu nižší BMD (o 4 % a o 6 %) než ti, kteří konzumují maso, ale tento rozdíl je velmi malý a klinicky nevýznamný. Vědci dospěli k závěru, že „vegetariánství není vážným rizikovým faktorem zlomeniny v důsledku osteoporózy".

Am J Clin Nutr October 2009 vol. 90 no. 4 943-950

Počet přečtení: 3 459 Datum: 5. 8. 2012