Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Dívky a drogy

Někteří dospělí mají dojem, že užívání drog u mladistvých je spíše problémem chlapců než děvčat. Jaká je realita?
Rubrika: Závislosti
|
Typ článku: Studie

Zpráva amerického Úřadu pro kontrolu užívání drog z roku 2006 uvádí, že v roce 2004 začalo více děvčat než chlapců užívat alkohol, cigarety a marihuanu. Více než 1,6 milionů dívek bojovalo aspoň jednou za rok s depresí - což je dvakrát vyšší číslo než u chlapců. A dospívající dívky také přečíslily hochy ve zneužívání léků na předpis.

Dospívající dívky jsou zranitelnější než chlapci - z pohledu rizika depresí, úzkostných stavů, nadměrné starostlivosti o váhu nebo vzhled, rizikového sexuálního chování, psychických problémů, problémů s chováním a tělesného nebo sexuálního zneužití. Všechny tyto jevy jsou rizikovými faktory vzniku deprese.

Děvčata jsou výjimečně ovlivnitelná nátlakem vrstevníků také z pohledu užívání alkoholu. Dívky spíše začnou pít, aby se nelišily od kamarádů, zatímco chlapci obvykle začínají alkohol užívat z jiných důvodů a pak se připojí ke skupině, ve které se rovněž pije.

Office of National Drug Control Policy

Počet přečtení: 3419
Datum: 11. 6. 2013