Dietní změny mohou pomoci při autismu | Prameny zdraví

Dietní změny mohou pomoci při autismu

Vyloučení mléka a mléčných výrobků, pšenice, potravinových barviv, kofeinu a pár dalších potravin z jídelníčku přineslo v malé studii na nemocných autismem zlepšení stavu u některých pacientů, ale současně zhoršení u jiných pacientů.

Dietní změny mohou pomoci při autismu

Rubrika: Stravování | Typ článku: Studie

Autismus je neurologické onemocnění, které se projevuje poruchou řeči a zabraňuje pacientovi v normálních sociálních vztazích. Typicky propuká v prvních třech letech života. Vědci se domnívají, že špatně strávené bílkoviny pronikají ze střeva do krve a následně mění mozkové aktivity.

U deseti z 28 pacientů došlo po vyloučení výše uvedených potravin ke znatelné změně chování, u pěti z nich pak ke zlepšení stavu v řadě parametrů, u dalších pěti však naopak ke zhoršení. (Vědci se domnívají, že u nich mohlo dojít k reakci na jiné potraviny, které běžně nekonzumovali.)

Počet přečtení: 3 251 Datum: 7. 3. 2007