Děti a rodiče | Prameny zdraví

Děti a rodiče

Mýty ve vzdělání

Každý rok nastupuje pár tisíc prvňáčků do školy s očima rozzářenýma očekáváním dobrodružství poznávání. Pravda, mnozí z nich byli …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Učení bez nucení

Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Nikdo nemusí děti nutit, aby se …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Učení a svoboda

Ani nezáživná látka neodrazuje, pokud mají žáci vliv na způsob učení"Děti nemohou dělat ve škole jen to, co je baví." Zdá se, že …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Lékař vychovatelem

Pravý lékař je vychovatelem. Uvědomuje si svou odpovědnost nejen vůči nemocným, kteří jsou v jeho přímé péči, ale také vůči …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Učení a známkování

"Prohřešky proti biologickým zákonům se na našich školách staly, bohužel, každodenním pravidlem a vyučovací proces pak znamená …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Všem stejným metrem?

Kdyby naložil někdo dvěma dětem stejného věku, ale rozdílné tělesné konstituce, na talíř stejně a trval na tom, že dítě, pro které …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Tvé dítě má hodnotu

Milovat své dítě při budování jeho vědomí vlastní hodnoty je velmi důležité, ale je jen polovinou našeho úkolu. Je třeba, abyste k …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Režisér, a ne herec

Ve vzpomínkách nás bývalých žáků je učitel člověk, který vyloží látku, procvičí ji a pak vyzkouší na známky. Na podkladě těchto …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Buďte jako děti

Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. (Matouš 18:3)První vlastnost, …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Co je to vzdělávání?

Kdyby se nás někdo zeptal, čemu jsme se ve škole naučili, většina by začala vyjmenovávat kromě čtení a psaní především soubor …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články
15 6 7 8