Životní styl vítězí nad geny | Prameny zdraví

Životní styl vítězí nad geny

Stu­die financovaná Americkou kardiologickou společností porovnávala životní styl a stav tepen u téměř pěti set dvojčat. Zjistilo se, že faktory jako strava a život­ní styl jasně převážily nad geny.

Životní styl vítězí nad geny

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Studie

S každým z vašich rodičů sdílíte 50 % genů, takže pokud jeden rodič zemře na infarkt, víte, že jste něco z této náchylnosti zdědili. Ale i mezi jednovaječnými dvojčaty, která mají totožné geny, může jedno zemřít předčasně na onemocnění srdce a druhé žít dlouhý, zdravý ži­vot s nezanesenými tepnami, protože jejich stav závisí na způsobu stravování a celkovém životním stylu.

Počet přečtení: 620 Datum: 23. 3. 2021